Presentació       Personal       Instal·lacions       Docència       Recerca       Transferencia de Tecnologia

  La secció de Multimèdia del Departament de Tecnologies Audiovisuals té diverses vessants:

     - Recerca bàsica i aplicada com a membre del Grup de Recerca Oficial en Tecnologies Audiovisuals i Multimèdia (TAM) del centre. En aquest sentit hem signat diversos convenis de participació conjunta en projectes d’envergadura (MediaMòbil - I2CAT amb UPC, UPF, Cromosoma, Tempos 21, etc.) així com pel que fa a material necessari (kits d’evaluació consola – mòbil Nokia nGage) i programari (plataforma de videojocs Renderware de Electronic Arts).

     - Gestió i coordinació de l’especialitat d’Enginyeria Multimèdia per mitjà del seu coordinador acadèmic, dels tutors i del claustre de professors.

     - Suport a l’àrea de transferència tecnològica en Multimèdia, implicant-nos en tot tipus de projectes de caire empresarial (passejos virtuals, realització d’animàtiques i models 3D, disseny i programació de portals, perifèrics de Realitat Virtual, simulacions via GPU, etc.) així com en l’assaig de noves tecnologies (Nokia nGage SDK, plataforma pròpia de RV LIQÜID, sistema I-Shadows, hardware Cybermind, etc.). Algunes de les empreses amb les que treballem són Panasonic, Roca, TVCMM, Ajuntament de Barcelona, Panoptic Produccions S.L., Emotique, Digital Legends Entertainment, entre moltes altres.

     - Coordinació de la participació en esdeveniments del nostre àmbit, com és el cas de les darreres edicions d’Art Futura, saló S2E, fira VCC, gimcana Virtuàlia, setmana Campus Party, etc.

  A la secció de Multimèdia hi conviuen 6 àrees concretes de treball:

     - Hipermèdia i Web

     - Animació i Producció Audiovisual

     - Usabilitat i Experiència de l’Usuari

     - Interactius

     - Instal·lacions Interactives

     - Gràfics

     - Simulació

     - Realitat Virtual

  Aquestes àrees es nodreixen del professorat i dels becaris de la secció però també d’alumnes col·laboradors, intensificadors, especialitzadors i projectistes de primer i segon cicles.

   © 2006 Tots els drets reservats. Enginyeria i Arquitectura La Salle