L'acústica i l'àudio se centren en la producció, el processament, la transmissió, la recepció i el control del so.
La nostra investigació s'enfoca a la vibració i l'acústica estructural, el processament de senyals, la bioacústica i l'acústica ambiental i submarina.
Transferim el nostre coneixement i els resultats de la nostra recerca a camps com ara la indústria, l'arquitectura, la salut, l'entreteniment, l'atenció social i el medi ambient.