Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Habilitats de gestió: Comunicació I

Descripció
Business Communication Skills I se centrarà en una sèrie d'habilitats que són essencials per als professionals en un entorn empresarial global: la comprensió del paper canviant de la comunicació, el desenvolupament de fortes habilitats de comunicació oral i escrita, el treball en equip i la identificació de les habilitats necessàries per a ser eficaç en un context intercultural. Aquest curs està dissenyat per a augmentar la consciència de l'important paper de la comunicació en les empreses, així com en la vida personal i professional quotidiana.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

- Definir i descriure els fonaments de la comunicació empresarial oral i escrita.
- Identificar i aplicar les millors pràctiques per a realitzar presentacions eficaces.
- Identificar i aplicar les millors pràctiques en la comunicació escrita.
- Identificar i aplicar les millors pràctiques en els contextos en els quals es produeix la comunicació empresarial, com en els equips i en les posicions de lideratge.

Continguts

A continuació, es detallen els principals temes que es tractaran:
Tema 1: Benvinguda i introducció al curs/ Per què és important comunicar-se bé?
Tema 2: Desenvolupament de presentacions empresarials/ Introducció al Speech to Demonstrate
Tema 3: Organització i Outlines / Pràctica del Speech to Demonstrate
Tema 4: Redacció eficaç de textos comercials/ Pràctica del Speech to Demonstrate
Tema 5: Preparació per a la redacció/ Pràctica del Speech to Demonstrate
Tema 6: Presentacions per a persuadir/ Redacció/ Introducció al Speech to Persuade
Tema 7: L'escriptura comercial en acció/ Pràctica del Speech to Persuade
Tema 8: L'escriptura comercial en acció/ Pràctica del Speech to Persuade
Tema 9: L'escriptura comercial en acció/ Pràctica del Speech to Persuade
Tema 10: Introducció al projecte final de grup
Tema 11: La comunicació empresarial intercultural i internacional
Tema 12: Preparació del projecte final de comunicació en grup

Metodologia

El mètode d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que pretenen fomentar la comprensió de la comunicació i el desenvolupament d'habilitats comunicatives pràctiques. Al llarg del curs s'adopta un enfocament pràctic amb lectures, tasques i exercicis fora de classe; activitats de treball en equip; presentacions individuals i grupals; exercicis i debats.
Les classes estan dissenyades per a maximitzar la participació i el debat dels estudiants. L'assistència participativa és un component important d'aquest curs.

Avaluació

La nota final d'aquest curs es calcularà de la següent manera:
10% Innovació i inspiració
25% Avaluació contínua: Participació de qualitat en classe, incloent els deures, tasques de classe. Es podrà incloure un percentatge per la qualitat o quantitat de la seva assistència. No s'acceptaran tasques endarrerides.
10% Primera presentació (Speech to Demonstrate)
15% Segona presentació en parelles (Speech to Persuade)
15% Puntuació de l'examen parcial (preguntes curtes i llargues)
25% Presentació final en grup

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Business Communication for Success, ebook disponible online:
https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=8

Material complementari