Accés eStudy La Salle

Avís Tècnic


Aquesta web està optimitzada per a monitors amb una ressolució de pantalla de 1024x768 pixels, amb una paleta d'un mínim de 256 colors.

Per a navegar per la web es necessita tenir algun dels navegadors següents:

  • Navegadors basats en Mozilla 3.5
  • Internet Explorer IE 8.0

Si no es té un d'aquests navegadors i/o les versions que recomanem, podria ser que es visualitzés incorrectament alguna de les pàgines de la web.

Recomanem, també, tenir activades les opcions javascript i css del vostre navegador. Aquestes opciones solen estar activades per defecte a les configuracions dels navegadors.