Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions
Crèdits 120 
A
Data inici: 05/09/2011
Data fi: 21/06/2013
Horari:  de dilluns a divendres de 15h a 19h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Català
  Format: Presencial
B
Data inici: 05/09/2011
Data fi: 21/06/2013
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Semipresencial
Número de places: 0 

Objectius

La formació rebuda en el Màster en Enginyeria de Xarxes i Telecomunicacions permet als graduats desenvolupar múltiples activitats en operadors de telecomunicacions, indústria elèctrica, electrònica, de comunicacions i informàtica, en centrals i xarxes telefòniques, emissores de radiodifusió, i empreses que en general fan ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions, segons l'itinerari que hagin cursat. Les seves funcions més característiques són la direcció i coordinació de projectes relacionats amb la construcció i explotació de sistemes i instal·lacions de telefonia, radioelèctriques i xarxes telemàtiques de comunicació, així com la integració de serveis de telecomunicació. En l'àmbit de la seva especialitat, pot realitzar inspeccions i intervencions tècniques en els diferents serveis de telecomunicacions.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

  • Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
  • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
  • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.
  • Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.


Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

Assignatures optatives

Projectes de valor (5 Crèdits)

Domòtica bàsica (5 Crèdits)

Electromedicina (5 Crèdits)

Electrònica de potència i control (5 Crèdits)

Electrònica digital I (5 Crèdits)

Electrònica integrada (5 Crèdits)

Enginyeria del software (5 Crèdits)

Fonaments de televisió (5 Crèdits)

Gestió de projectes (5 Crèdits)

Gestors de bases de dades I (5 Crèdits)

Lògica matemàtica (5 Crèdits)

Algorismes distribuïts: modelat, anàlisis i verificació (5 Crèdits)

Metodologia de recerca (5 Crèdits)

PGM de microprocessadors (5 Crèdits)

Processament digital del senyal I (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Informàtica (5 Crèdits)

Automàtica-programació (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Sistemes de transmissió (5 Crèdits)

Tecnologia per la virtualitat (5 Crèdits)

Teoria electromagnètica (5 Crèdits)

Visió artificial (5 Crèdits)

Automàtica-disseny (5 Crèdits)

Compatibilitat electromagnètica (5 Crèdits)

Comunicacions mòbils (5 Crèdits)

Direcció de marketing i vendes en el sector TIC (5 Crèdits)

Disseny amb microprocessadors (5 Crèdits)

Commutació en xarxes i tècniques de diagnosi (5 Crèdits)

Domòtica avançada (5 Crèdits)

Eines de gestió empresarial (5 Crèdits)

Eines matemàtiques avançades (5 Crèdits)

Electrònica digital II (5 Crèdits)

Gestió econòmica-financera (5 Crèdits)

Implementació de compiladors (5 Crèdits)

Innovació i entrepreneurship (5 Crèdits)

Intel·ligència artificial I (5 Crèdits)

Intel·ligència artificial II (5 Crèdits)

Metodologia de projectes (5 Crèdits)

Comunicacions Multimèdia (5 Crèdits)

Processament digital del senyal II (5 Crèdits)

Programació distribuïda (5 Crèdits)

Propagació d'ones electromagnètiques (5 Crèdits)

Protocols d'encaminament i d'accés remot (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Desenvolupament professional (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Sistemes d'informació (5 Crèdits)

Televisió digital (5 Crèdits)

Xarxes neuronals (5 Crèdits)

Direcció d'operacions (5 Crèdits)

Disseny de llenguatges de programació (5 Crèdits)

Disseny i desenvolupament de productes de base tecnològica (5 Crèdits)

El Coordinador de la formació és:
Badia Folguera, David
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Cubeles Màrquez, Albert
Hierro Mariné, Esther
Miralles Torner, Francesc
Pallejà Masip, Inmaculada
Perez Jimenez, Antonio
Rudó Mauné, Rosa

Què has de fer per estudiar a La Salle?MÀSTERS UNIVERSITARIS i 2n CICLE


Descarregar la informació del Procés d’Admissió als MÀSTERS UNIVERSITARIS


1. Omplir el formulari d’admissions. Descarregar formulari

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

3. Comunicació de la resolució del comitè d’admissions.

4. Reservar la plaça.

5. Formalitzar la matrícula.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s’aboni l’import total del màster, abans del seu inici.Beques i Ajuts


Informació de Beques i Ajuts

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle