Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Creació Multimèdia i Serious Games
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Creació Multimèdia i Serious Games
Crèdits 60 
A
Data inici: 02/10/2017
Horari:  De dilluns a dijous (i alguns divendres) de 18:30h a 21:30h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Presencial
Número de places: 20 

Presentació

El Màster Universitari en Creació Multimèdia i Serious Games (MCM) es centra en tres disciplines: Transmedia (Narrativa, Ludificació i Serious Games), Interacció (HCI, connexió persones-objectes) i Animació (rigging, motion capture). Es proveeix a l'estudiant del coneixement necessari per crear projectes multimèdia des d'aquestes perspectives.

Què és transmedia?

Les formes tradicionals d'explicar històries i de transmetre-les als usuaris, ja no són les més adequades. Un sol mitjà i un sol canal ja no son suficient.
En aquest panorama tecnològic i soci-cultural, les narratives transmedia es configuren com la manera natural d'explicar històries i fer que els usuaris s'enganxin a elles al segle XXI.

Què és es animació?

El cinema, la publicitat, els videojocs, la televisió,… pràcticament tots els mitjans audiovisuals actuals es nodreixen de contingut generat en 3 dimensions. La demanda de perfils professionals de l'animació 3D està en un moment òptim, sent requerits professionals que dominin les tècniques més actuals, així com les eines i els conceptes adaptats als diferents mitjans.

Què és interacció

La finalitat del programa és dotar als alumnes de les habilitats, tècniques i mètodes necessaris de cara a conceptualitzar, dissenyar i implementar prototips de productes o projectes interactius. La conceptualització i disseny es treballen a partir del coneixement profund dels problemes actuals en la interacció home-màquina i del coneixement avançat de tècniques d'interacció. En la implementació, s'ensenya als alumnes tècniques modernes de prototipat ràpid, així com de les eines necessàries per poder integrar en els seus prototips, mòduls d'aprenentatge que permetin una millor interacció amb els usuaris.

Tecnologies en el MCM

La tecnologia és el centre de la creació multimèdia. Apps, instal·lacions interactives, sensors, interacció natural,… En el MCM es conceptualitzen idees i es materialitzen en la forma que sigui més adequada per crear una experiència memorable.

Objectius

 • Afrontar la creació de qualsevol producte o servei interactiu, sigui el que sigui la seva envergadura i el seu termini de aplicació.
 • Oferir el coneixement global del contingut multimèdia (creativitat, guió, experiència d'usuari, disseny, tecnologia, continguts i gestió) per garantir les bases necessàries que permeten la creació i narració adequades de les idees de partida, el seu disseny dirigit a l'usuari final, la implementació i l'arquitectura de les informacions implicades i el mecanisme de gestió més idoni. L'alumne, en acabar, serà capaç de comunicar-se, independentment del seu perfil d'entrada, amb els tres grans rols de la indústria: el productor, l'artista i el desenvolupador.
 • Aprendre el cicle de vida d'un producte multimèdia des de la seva conceptualització a la seva implementació, passant per l'especificació i el disseny, i tenint en compte el contingut, la plataforma, els “mitjana” involucrats i la interfície. A més de la realització del prototip per a l'empresa real, s'apliquen estratègies de comunicació via “Social Mitjana” i “assets” reals i virtuals com a quartilla, pòster, web o vídeo.
 • Gestionar equips de treball multidisciplinari, aplicant metodologies tant clàssiques com a àgils de gestió de equips.

Requisits d'Accés

El programa admet un perfil d'entrada molt ampli a causa de la pròpia naturalesa de la Multimèdia i ja que es forma en continguts transversals, complementaris a qualsevol perfil. Per això és accessible a tot tipus de professionals.

Especialment indicat per a graduats i professionals relacionats amb alguna de les tres especialitats impartides, dissenyadors i escriptors, enginyers interessats en la interacció i animadors 3D.

Per accedir a la titulació de màster universitari (titulació oficial adaptada al nou Espai Europeu d'Educació Superior) es requereix:

 • Formació de grau de 240 ECTS, enginyeria o llicenciatura en disciplines afins.
 • Formació en enginyeries o graus de 180 ECTS, prèvia superació d'unes assignatures compensatòries.

Per què estudiar?

 

Aprenentatge interactiu. La metodologia d'aprenentatge es basa en la teoria de plaers de LeBlanc. Es fonamenta en una bona història que explicar i creure, en una carrera d'obstacles que motivi adequadament, en una xarxa social en la qual compartir i cooperar o en l'exploració d'un territori desconegut. Tot això pot entendre's com una col·lecció d'experiències plaents que garanteixen l'aprenentatge i la motivació adequats.

Cross-disciplini: grups de treball multidisciplinaris des del primer dia.
Durant el programa es fa ressò de la Ludificació, els Serious Games, transmedia, interacció, animació... i la seva posada en pràctica, com a connectors amb la realitat que ens ocupa a dia d'avui, absolutament diferent a la d'uns anys enrere.

Aprenentatge basat en el descobriment, en l'experiència real i en el projecte. Paràmetres reals de desenvolupament, companyies existents amb les quals treballar, projectes enfocats i cent per cent implementats, o formació en eines de Gestió Àgil, són alguns exemples.

El programa s'imparteix en un espai modular i flexible únic, inspirador i creatiu, agradable i fresc, com per exemple la sala MediaDome.

Perfil

Perfil d'entrada

El programa admet un perfil d'entrada molt ampli a causa de la pròpia naturalesa de la Multimèdia i ja que es forma en continguts transversals, complementaris a qualsevol perfil. Per això és accessible a tot tipus de professionals.

Especialment indicat per a graduats i professionals relacionats amb alguna de les tres especialitats impartides, dissenyadors i escriptors, enginyers interessats en la interacció i animadors 3D.

Per accedir a la titulació de màster universitari (titulació oficial adaptada al nou Espai Europeu d'Educació Superior) es requereix:

 • Formació de grau de 240 ECTS, enginyeria o llicenciatura en disciplines afins.
 • Formació en enginyeries o graus de 180 ECTS, prèvia superació d'unes assignatures compensatòries.

Perfil de sortida

El coneixement adquirit gestió, creativitat, usabilitat i disseny de comunicació i experiències, complementa el perfil d'entrada de manera que capacita a l'alumne per treballar en qualsevol empresa del sector multimèdia i comunicació.

El coneixement adquirit amb el títol expert especialitza als diferents perfils de entrada.

 • Transmedia: Els estudiants que cursin aquesta branca podran treballar de dissenyadors de jocs, dissenyadors d'experiències, guionistes, periodistes i en general en qualsevol empresa que es dediqui al disseny de apps, jocs, videojocs, estratègies transmedia per a productes o serveis, periodisme 2.0,…
 • Interacció: Els estudiants que cursin aquesta branca, podran treballar com Interaction designer, Creative manager, Prototyping Engineer, Speech and àudio processing Researcher, Speech integration engineer, Computer Vision Engineer, Image Processing Algorithms Reseacher o Machine Learning Engineer.
 • Animació: Els titulats en el grau d'animació poden treballar en els següents àmbits: Producció de sèries i cinema d'animació, Generació d'efectes visuals al cinema, Producció d'elements gràfics per a televisió, Producció audiovisual per a publicitat, Creació d'escenaris i personatges per a videojocs, La producció multimèdia en general (web, interactius, aplicacions mòbils, etc..), Sector editorial digital, Àmbit educatiu, Recreació i simulació virtuals (arquitectura, medicina, recreació històrica,..).
El Coordinador de la formació és:
Labrador Ruiz de la Hermosa, Emiliano Justo
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Abella Batlle, Ernest
Blasco Molino, Dolors
Blaya Piera, Joan Ramon
Cito -, Samantha
Escribano Serrano, Flavio
Gifreu Castells, Arnau
Labrador Ruiz de la Hermosa, Emiliano Justo
Lanchares Sánchez, Hugo

Admissions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col·lectiu.

El procés d'admissió a La Salle té com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa per tal d'assegurar el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, la qual cosa constitueix un tret distintiu de La Salle.

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017 s'inicia l'octubre del 2015 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster. Es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Més informació

Beques i Ajudes

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Per aquest motiu, si tens un expedient acadèmic excel·lent, t’animem a que et posis en contacte amb el nostre Departament d’Admissions:admissions@salleurl.edu o +34 932 902 419 per a plantejar-nos la teva situació particular i analitzar plegats quina beca o ajut s’ajusta més a les teves circumstàncies.

Més informacióMetodologia

El MCM se sustenta sobre la filosofia de la “Experiential Multimèdia” i de el “Learning by Doing”, és a dir, s'aprèn a mesura que es fan les practiques. Totes les assignatures es basen en la realització de projectes on es posen en pràctica els coneixements adquirits.

Durant el curs, es fan classes teòriques, debats, presentacions orals i escrites, treballs individuals i sobretot en grup de manera dinàmica i fent test amb usuaris. Totes les metodologies d'aprenentatge estan basades en el treball directe amb el projecte, en l'elaboració del procés i el seu realització.

L'avaluació es realitza sobre la base de competències i al Projecte final, que aglutina les fases relatives al cicle de vida d'un producte Multimèdia: Plantejament + Especificació i Dissenyo + Pla + Producció/Execució + Testeig cíclic + Ús + Tanqui + Reciclatge.

La culminació d'aquest procés resideix al segon semestre on es realitza una pràctica en col·laboració amb una empresa real. Fins al moment hem comptat amb la col·laboració d'empreses com Telefónica, Agbar, Roland, Ubisoft, Fundació Joan Miró, HP, MotionPictures, Hospital Sant Joan de Déu, Digital Legends Entertaintment, i unes altres moltes.Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Fulletó
Segueix La Salle