Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Creació Multimèdia i Serious Games
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Creació Multimèdia i Serious Games
Crèdits 60 
A
Data inici: 29/09/2014
Data fi: 22/06/2015
Horari:  De dilluns a dijous (i alguns divendres) de 18:30h a 21:30h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Presencial
Número de places: 40 

Presentació

El Màster Universitari en Creació Multimèdia i Serious Games (MCDEM) se centra en tres disciplinas: Gamificación y Serious Games (juegos serios), tecnología y transmedia.

 

La base teòrica en la qual es basa el màster és la Gamificació. Gamificació és el conjunt de regles i mecàniques de joc extretes de l'experiència dels dissenyadors de joc que s'apliquen a qualsevol procés no lúdic. Una de les aplicacions són els Serious Games, però en té d’altres, com a sistemes per fidelitzar clients o motivar per a l'ús d'un producte o servei. En termes generals, un Serious Game pot ser considerat un simulador on s'apliquen mecàniques de joc, però la seva relació és amb processos no lúdics, com a aplicacions educatives, empresarials, de màrqueting o metgesses, entre moltes altres. El propòsit és proporcionar un entorn d'entreteniment per augmentar la motivació dels usuaris a l'hora de realitzar una tasca.

 

La tecnologia és el centre de la creació multimèdia. Apps, instal·lacions interactives, sensors, interacció natural,… En el MCDEM es materialitzen les idees en la forma que sigui més adequada per crear una experiència memorable.

 

El tercer eix vertebrador del MCDEM és el concepte d'ubiqüitat dels continguts: la transmedia. En el programa s’estudia la capacitat de generar històries i continguts que cohesionin diferents productes, necessitats i mecanismes d'un projecte.

Objectius

  • Aprendre a crear sistemes ludificats i Serious Games. Després de cursar el MCDEM, independentment del perfil d'entrada, l'alumne podrà afrontar la tasca de ludificar qualsevol sistema (educatiu, mèdic, de marketing, de fidelització,…), així com el desenvolupament de Serious Games amb el mateix propòsit.
  • Afrontar la creació de qualsevol producte o servei interactiu, sigui el que sigui la seva envergadura i el seu termini d'aplicació.
  • Oferir el coneixement global del contingut multimèdia (creativitat, guió, experiència d'usuari, disseny, tecnologia, continguts i gestió) per garantir les bases necessàries que permeten la creació i narració adequades de les idees de partida, el seu disseny dirigit a l'usuari final, la implementació i l'arquitectura de les informacions implicades i el mecanisme de gestió més idoni. L'alumne, en acabar, serà capaç de comunicar-se, independentment del seu perfil d'entrada, amb els tres grans rols de la indústria: el productor, l'artista i el desenvolupador. 
  • Aprendre el cicle de vida d'un producte multimèdia des de la seva conceptualització a la seva implementació, passant per l'especificació i el disseny, i tenint en compte el contingut, la plataforma, els “media” involucrats i la interfície. A més de la realització del prototip per a l'empresa real, s'apliquen estratègies de comunicació via “Social media” i “assets” reals i virtuals com a quartilla, pòster, web o vídeo.
  • Gestionar equips de treball multidisciplinari, aplicant metodologies tant clàssiques com a àgils de gestió d'equips.

Requisits d'Accés

El programa admet un perfil d'entrada molt ampli a causa de la pròpia natura de la Multimèdia i ja que es forma en continguts transversals, complementaris a qualsevol perfil. És per això que és accessible a tot tipus de professionals.

 

Es treballa en un espai creatiu únic (espai MediaDome) en el qual els alumnes es disposen en grups multidisciplinaris compartint una zona de treball que els permet actuar com a membres d'un estudi, assumint rols i responsabilitats diferenciades. Entre els nostres alumnes tenim a gestors, experts del màrqueting, enginyers, comunicadors, publicistes, artistes, dissenyadors, consultors, emprenedors, creatius, professionals de l'oci, museòlegs i escriptors, psicòlegs, advocats, arquitectes, etc. La mescla i la varietat garanteixen visions de diferents i punts de vista capaces d'abordar un problema des de tots els seus aspectes.

 

Per accedir a la titulació de màster universitari (titulació oficial adaptada al nou Espai Europeu d'Educació Superior) es requereix:

  • Formació de grau de 240 ECTS, enginyeria o llicenciatura en disciplines afins.
  • Formació en enginyeries o graus de 180 ECTS, prèvia superació d'unes assignatures compensatòries.

Criteris i requisits de matriculació

Assignatures optatives

Projectes de valor (5 Crèdits)

Electrònica digital I (5 Crèdits)

Enginyeria del software (5 Crèdits)

Fonaments de televisió (5 Crèdits)

Gestió de projectes (5 Crèdits)

Gestors de bases de dades I (5 Crèdits)

Lògica matemàtica (5 Crèdits)

Metodologia de recerca (5 Crèdits)

Probabilitat i processos estocàstics (5 Crèdits)

Processament digital del senyal I (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Algorismes distribuïts: modelat, anàlisis i verificació (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Teoria electromagnètica (5 Crèdits)

Arquitectures avançades (5 Crèdits)

Xarxes i comunicacions (5 Crèdits)

Anàlisi numèrica (5 Crèdits)

Disseny amb microprocessadors (5 Crèdits)

Electrònica digital II (5 Crèdits)

Gestió econòmica-financera (5 Crèdits)

Gestió empresarial (5 Crèdits)

Implementació de compiladors (5 Crèdits)

Intel·ligència artificial I (5 Crèdits)

Intel·ligència artificial II (5 Crèdits)

Metodologia de projectes (5 Crèdits)

Desenvolupament d'Habilitats Directives (5 Crèdits)

PGM de microprocessadors (5 Crèdits)

Processament digital del senyal II (5 Crèdits)

Programació distribuïda (5 Crèdits)

Propagació d'ones electromagnètiques (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Sistemes d'informació (5 Crèdits)

Direcció d'operacions (5 Crèdits)

Xarxes neuronals (5 Crèdits)

Xarxes troncals i d'accés (5 Crèdits)

Disseny de llenguatges de programació (5 Crèdits)

Disseny i desenvolupament de productes de base tecnològica (5 Crèdits)

Electromedicina (5 Crèdits)

Electrònica de potència i control (5 Crèdits)

Per què estudiar?

Aprenentatge interactiu. La metodologia d'aprenentatge se basa en la teoria de plaers de LeBlanc. Es fonamenta en una bona història que explicar i creure, en una carrera d'obstacles que motivi adequadament, en una xarxa social en la qual compartir i cooperar o en l'exploració d'un territori desconegut. Tot això pot entendre's com una col·lecció d'experiències plaents que garanteixen l'aprenentatge i la motivació adequats.

 

 

Cross-disciplini: grups de treball multidisciplinaris des del primer dia. Cada grup recrea una petita empresa Multimèdia amb assignació de rols (productor, artista, desenvolupador, game designer, experiència d'usuari, scrum màster, etc.).

 

Durant el programa es fa ressò de la Gamificació i els Serious Games i la seva posada en pràctica, com a connectors amb la realitat que ens ocupa, absolutament diferent a la d'uns anys enrere.

 

Aprenentatge basat en el descobriment, en l'experiència real i en el projecte. Paràmetres reals de desenvolupament, companyies existents amb les quals treballar, projectes enfocats i cent per cent implementats, o formació en eines de Gestió Àgil, són alguns exemples.

 

El programa s'imparteix en un espai modular i flexible únic, inspirador i creatiu, agradable i fresc, com ara la sala MediaDome.

 

Col·laboració amb empreses com, per exemple, Telefónica, Agbar, Roland, Ubisoft, Fundació Joan Miró, HP, Infojobs, MotionPictures, Hospital Sant Joan de Deu o Digital Legends Entertaintment.

 

Metodologia compartida amb el Entertainment Technology Center de Carnegie Mellon University. Un centre únic en quant a metodologia i “networking”, situat en una de les millors universitats d'Estats Units (posicionada entre les 10 primeres d’un total de més de 500).

El Coordinador de la formació és:
Labrador Ruiz de la Hermosa, Emiliano Justo
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Adell Querol, Christian
Alsina Claret, Maria
Climent Ferrer, August
Cubeles Màrquez, Albert
Fuentes Prada, Lluís
Golobardes Ribé, Elisabet
Miralles Torner, Francesc
Navarro Martín, Joan
Ollé Ribalta, Ramon
Verdaguer Casals, Christian
Vernet Bellet, David

Què has de fer per estudiar a La Salle?

 

Màsters Universitaris

 

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als MÀSTERS UNIVERSITARIS

 

1. Omplir el formulari d'admissions. Descarregar formulari

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

3. Comunicació de la resolució del comitè d'admissions.

4. Reservar la plaça.

5. Formalitzar la matrícula.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s'aboni l'import total del màster, abans del seu inici.

 

Beques i Ajuts

 

Informació de Beques i AjutsMetodologia

El MCDEM es sustenta sobre la filosofia de la “Experiential Multimèdia” i de el “Learning by Doing”, és a dir, s'aprèn a mesura que es fan els exercicis. Totes les assignatures es basen en la realització de projectes on es posen en pràctica els coneixements adquirits. La culminació d’aquest procés resideix al segon semestre on es realitza una pràctica en grup multidisciplinari en col•laboració amb una empresa real. Fins al moment hem comptat amb la col•laboració d'empreses com Telefónica, Agbar, Roland, Ubisoft, Fundació Joan Miró, HP, Infojobs, MotionPictures, Hospital Sant Joan de Déu, Digital Legends Entertaintment, etc.

 

Durant el curs, es fan classes teòriques, debats, presentacions orals i escrites, treballs individuals i sobretot en grup de manera dinàmica i fent test amb usuaris. Totes les metodologies d'aprenentatge estan basades en el treball directe amb el projecte, en l'elaboració del procés i la seva realització.Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle