Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Gestió de les TIC (120 ECTS)
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Gestió de les TIC (120 ECTS)
Crèdits 120 
A
Data inici: 01/10/2011
Data fi: 28/06/2013
Horari:  de dilluns a divendres de 15h a 22h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Català
  Format: Presencial
B
Data inici: 01/10/2011
Data fi: 28/06/2013
  Campus: Barcelona
  Idioma: Català
  Format: Online
Número de places: 0 

Objectius

Aquest programa no s’obrirà el curs 2013/2014.

 

Capacita per a desenvolupar múltiples activitats en empreses i/o departaments del sector TIC. Les seves funcions més característiques poden ser:

  • La recerca, disseny, planificació i implementació de la innovació de base tecnològica en processos i productes de les organitzacions en un entorn global.
  • Creació d'empreses del sector de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions; creació de plans directors de telecomunicació i de xarxes, serveis, aplicacions, equips i dispositius en el sector TIC.
  • Direcció d'empreses del sector de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions; direcció de departaments TIC i direcció de projectes TIC en empreses i organismes de qualsevol sector.
  • Assessorament tècnic i empresarial en el sector TIC.
  • Recerca i ensenyament de les TIC (estratègia, direcció de projectes, etc.).

Tindràs un seguiment personalitzat per a ajudar-te i guiar-te cap a l'èxit acadèmic i professional.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

  •  Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
  • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
  • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.
  • Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

Assignatures optatives

Projectes de valor (5 Crèdits)

Disseny de llenguatges de programació (5 Crèdits)

Disseny i desenvolupament de productes de base tecnològica (5 Crèdits)

Disseny, Art i Creativitat (5 Crèdits)

Domòtica bàsica (5 Crèdits)

Electromedicina (5 Crèdits)

Electrònica de potència i control (5 Crèdits)

Electrònica digital I (5 Crèdits)

Electrònica integrada (5 Crèdits)

Enginyeria del software (5 Crèdits)

Fonaments de televisió (5 Crèdits)

Algorismes distribuïts: modelat, anàlisis i verificació (5 Crèdits)

Formulació del treball de recerca (5 Crèdits)

Gestió de Serveis TIC (5 Crèdits)

Gestió i Valorització de l'R+D+i (5 Crèdits)

Gestors de bases de dades I (5 Crèdits)

Intel·ligència artificial I (5 Crèdits)

Lògica matemàtica (5 Crèdits)

Mercat i Polítiques de les TIC (5 Crèdits)

Metodologia de recerca (5 Crèdits)

PGM de microprocessadors (5 Crèdits)

Probabilitat i processos estocàstics (5 Crèdits)

Antenes (5 Crèdits)

Processadors avançats de senyal (5 Crèdits)

Processament digital del senyal I (5 Crèdits)

Processat de senyal per telecomunicacions (5 Crèdits)

Revisió de l'estat de la qüestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Gestió (5 Crèdits)

Arquitectures avançades (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Sistemes de transmissió (5 Crèdits)

Tecnologia per la virtualitat (5 Crèdits)

Teoria electromagnètica (5 Crèdits)

Visió artificial (5 Crèdits)

Xarxes i comunicacions (5 Crèdits)

Anàlisi numèrica (5 Crèdits)

Automàtica-disseny (5 Crèdits)

Automàtica-programació (5 Crèdits)

Compatibilitat electromagnètica (5 Crèdits)

Comunicacions mòbils (5 Crèdits)

Disseny amb microprocessadors (5 Crèdits)

Domòtica avançada (5 Crèdits)

Eines de gestió empresarial (5 Crèdits)

Electrònica digital II (5 Crèdits)

Estadística per a la recerca (5 Crèdits)

Estratègia de les TIC (5 Crèdits)

Gestió de projectes d'R+D+i (5 Crèdits)

Implementació de compiladors (5 Crèdits)

Circuits d'alta freqüència (5 Crèdits)

Innovació i entrepreneurship (5 Crèdits)

Intel·ligència artificial II (5 Crèdits)

Processament digital del senyal II (5 Crèdits)

Programació distribuïda (5 Crèdits)

Propagació d'ones electromagnètiques (5 Crèdits)

Protocols d'encaminament i d'accés remot (5 Crèdits)

Pràctiques suplementàries de TFM I (10 Crèdits)

Pràctiques suplementàries de TFM II (10 Crèdits)

Seminari en les TIC II - Recerca (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Multimèdia (5 Crèdits)

Commutació en xarxes i tècniques de diagnosi (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Sistemes de telefonia (5 Crèdits)

Comunicacions Multimèdia (5 Crèdits)

Televisió digital (5 Crèdits)

Xarxes neuronals (5 Crèdits)

Xarxes troncals i d'accés (5 Crèdits)

Comunicacions òptiques (5 Crèdits)

El Coordinador de la formació és:
Rubio Jordà, Enrique
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Alsina Claret, Maria
Cubeles Màrquez, Albert
Garrido Pavia, Jordi
Labrador Ruiz de la Hermosa, Emiliano Justo
Martí Tassier, Ferran
Miralles Torner, Francesc
Perez Jimenez, Antonio
Riu Vila, David

Què has de fer per estudiar a La Salle?MÀSTERS UNIVERSITARIS i 2n CICLE


Descarregar la informació del Procés d’Admissió als MÀSTERS UNIVERSITARIS


1. Omplir el formulari d’admissions. Descarregar formulari

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

3. Comunicació de la resolució del comitè d’admissions.

4. Reservar la plaça.

5. Formalitzar la matrícula.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s’aboni l’import total del màster, abans del seu inici.Beques i Ajuts


Informació de Beques i Ajuts

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle