Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica i la seva Gestió
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica i la seva Gestió
Crèdits 120 
A
Data inici: 05/09/2011
Data fi: 21/06/2013
Horari:  de dilluns a divendres de 15h a 19h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Català
  Format: Presencial
B
Data inici: 05/09/2011
Data fi: 21/06/2013
  Campus: Barcelona
  Idioma: Català
  Format: Semipresencial
Número de places: 0 

Objectius

Els titulats desenvolupen múltiples activitats en empreses d'informàtica, en departaments d'informàtica, en centres de càlcul, en empreses de qualsevol sector industrial, en entitats financeres i en enginyeria aeroespacial, de telecomunicacions i d'electricitat, segons l'itinerari que hagin cursat. Les seves funcions més característiques poden ser el disseny, l'anàlisi i l'avaluació de sistemes informàtics en general, cobrint els diferents aspectes de gestió, organització i direcció de projectes informàtics, de manteniment d'equips i infraestructures, d'intel·ligència artificial, de paral·lelisme i de gestió massiva de la informació.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

  •  Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
  • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
  • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.
  • Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

Assignatures optatives

Projectes de valor (5 Crèdits)

Direcció d'operacions (5 Crèdits)

Disseny i desenvolupament de productes de base tecnològica (5 Crèdits)

Domòtica bàsica (5 Crèdits)

Electromedicina (5 Crèdits)

Electrònica de potència i control (5 Crèdits)

Electrònica digital I (5 Crèdits)

Electrònica integrada (5 Crèdits)

Fonaments de televisió (5 Crèdits)

Gestors de bases de dades I (5 Crèdits)

Metodologia de recerca (5 Crèdits)

Algorismes distribuïts: modelat, anàlisis i verificació (5 Crèdits)

PGM de microprocessadors (5 Crèdits)

Probabilitat i processos estocàstics (5 Crèdits)

Processament digital del senyal I (5 Crèdits)

Processat de senyal per telecomunicacions (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Gestió (5 Crèdits)

Antenes (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC III - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Sistemes de transmissió (5 Crèdits)

Tecnologia per la virtualitat (5 Crèdits)

Teoria electromagnètica (5 Crèdits)

Visió artificial (5 Crèdits)

Anàlisi numèrica (5 Crèdits)

Automàtica-disseny (5 Crèdits)

Compatibilitat electromagnètica (5 Crèdits)

Comunicacions mòbils (5 Crèdits)

Automàtica-programació (5 Crèdits)

Direcció de marketing i vendes en el sector TIC (5 Crèdits)

Disseny amb microprocessadors (5 Crèdits)

Domòtica avançada (5 Crèdits)

Eines de gestió empresarial (5 Crèdits)

Electrònica digital II (5 Crèdits)

Estratègia de les TIC (5 Crèdits)

Gestió econòmica-financera (5 Crèdits)

Gestió empresarial (5 Crèdits)

Innovació i entrepreneurship (5 Crèdits)

Processament digital del senyal II (5 Crèdits)

Circuits d'alta freqüència (5 Crèdits)

Programació distribuïda (5 Crèdits)

Propagació d'ones electromagnètiques (5 Crèdits)

Protocols d'encaminament i d'accés remot (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC I - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Gestió (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Multimèdia (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC II - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Gestió (5 Crèdits)

Commutació en xarxes i tècniques de diagnosi (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Informàtica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Electrònica (5 Crèdits)

Seminaris en les TIC IV - Telecomunicacions (5 Crèdits)

Sistemes d'informació (5 Crèdits)

Sistemes de telefonia (5 Crèdits)

Televisió digital (5 Crèdits)

Xarxes neuronals (5 Crèdits)

Xarxes troncals i d'accés (5 Crèdits)

Comunicacions Multimèdia (5 Crèdits)

Comunicacions òptiques (5 Crèdits)

Desenvolupament professional (5 Crèdits)

El Coordinador de la formació és:
Climent Ferrer, August
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Balladares Fuentes, Ana Gabriela
Cubeles Màrquez, Albert
Hierro Mariné, Esther
Miralles Torner, Francesc
Pallejà Masip, Inmaculada
Perez Jimenez, Antonio
Rudó Mauné, Rosa

Què has de fer per estudiar a La Salle?MÀSTERS UNIVERSITARIS i 2n CICLE


Descarregar la informació del Procés d’Admissió als MÀSTERS UNIVERSITARIS


1. Omplir el formulari d’admissions. Descarregar formulari

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

3. Comunicació de la resolució del comitè d’admissions.

4. Reservar la plaça.

5. Formalitzar la matrícula.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s’aboni l’import total del màster, abans del seu inici.Beques i Ajuts


Informació de Beques i Ajuts

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle