Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Direcció de Projectes
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Direcció de Projectes
Crèdits 60 
A
Data inici: 26/09/2017
Horari:  De dilluns a dijous de 18:30h a 22h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Presencial
B
Data inici: 06/10/2017
Horari:  Divendres de 16:30 a 22h i Dissabtes de 9h a 14:30h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Presencial
C
Data inici: 26/09/2017
Horari:  De dilluns a dijous de 18:30h a 22h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Anglès
  Format: Presencial
Número de places: 0 

Presentació

 

Tradicionalmente, los proyectos se han gestionado sin técnicas específicas ni métodos adecuados, en un entorno donde se llegaba a la posición de Project Manager / Director de Proyecto por casualidad y sin tener la preparación adecuada, como si de una “profesión accidental” se tratase.

Más de 2.800 antiguos alumnos desde 1999 avalan la formación en Dirección de Proyectos impartida en La Salle URL.

La Salle URL es la única universidad en España que ha recibido esta acreditación y sólo 7 lo han hecho en Europa.

Los alumnos que estudian en un programa acreditado GAC cuentan con un reconocimiento internacional adicional a su titulación.

El Máster Universitario en Dirección de Proyectos (MUDP) responde a la necesidad empresarial de formar profesionales que coordinen proyectos, Project Managers que dispongan de unos conocimientos sólidos y profundos en las técnicas de gestión más modernas.

Titulación

Aquellos alumnos que finalicen el programa con éxito y cumplan los requisitos académicos recibirán el título Master Universitario en Dirección de Proyectos.

Objectius

La finalidad del Máster es la adquisición por parte del estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar orientada a la Dirección de Proyectos en un entorno profesional. Se pretende dotar al graduado con una especialización en las habilidades necesarias para poder emprender actividades de dirección y gestión de proyectos, desarrollando la capacidad de liderar las actividades de gestión en la Empresa.

Así pues los objetivos generales del Máster son los siguientes:

  • Garantizar el conocimiento sobre el proceso general de la actividad de dirección de proyectos: planteamiento de objetivos, procedimientos comúnmente aceptados para su logro, evolución del contexto de las actividades de gestión, particularidades de los proyectos, comunicación de los resultados, rendimiento esperado de dicha actividad, etc.
  • Facilitar un marco de trabajo en el que cada alumno/a pueda especializarse en un campo de dirección de proyectos, a partir del cual podrá asimilar el trabajo habitual propio de dicho campo y adquirirá conocimiento sobre los métodos propios usados en el mismo.
  • Proporcionar los conocimientos necesarios sobre la gestión de todo tipo de proyectos dando a conocer diferentes marcos contextuales.
  • Presentar los Métodos, Técnicas y Herramientas existentes para gestionar los Proyectos de acuerdo con sus Plazos y Costos, cuidando Calidad del Proyecto y del Producto Final.
  • Analizar con detalle los condicionantes de un Proyecto: Plazo, Costos, Recursos, Control y Calidad, así como su gestión e integración en la definición de los Costos del Proyecto.
  • Plantear las Técnicas y Habilidades para la motivación de los Equipos de Personas que realizan un Proyecto.
  • Facilitar el uso de herramientas de Gestión de Proyectos. Exponer los aspectos técnicos de la Contratación, en el ámbito de los Productos y Servicios.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

  • Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
  • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
  • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.

Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

Per què estudiar?

El máster imparte la visión de una metodología de dirección de proyectos práctica, y de uso transversal en todos los sectores. Esta metodología se facilita de forma que cada alumno la puede personalizar para su uso particular.

Profesores con amplia experiencia en la Dirección de Proyectos en empresas y organizaciones. En cierta forma actúan como consultores, que ayudan al alumno a comprender e implantar los conocimientos adquiridos sobre Dirección de Proyectos.

La realización de un proyecto mediante trabajo en grupo, facilita las relaciones entre los alumnos y profesores, y el intercambio de experiencias reales de todo tipo de sectores, profesiones y actividades empresariales.

¿Porqué estudiar Dirección de Proyectos en La Salle Campus Barcelona?

La Salle – URL ha sido la primera Universidad en España y la tercera en Europa en recibir la acreditación GAC (Global Accreditation Center) del PMI (Project Management Institute).

La Salle URL es la única universidad en España que ha recibido esta acreditación y sólo 7 lo han hecho en Europa.
Los alumnos que estudian en un programa acreditado GAC cuentan con un reconocimiento internacional adicional a su titulación.

La Salle - URL está acreditada como Registered Education Provider (REP) por el PMI.

Formación enmarcada dentro del Espacio Europeo de Educación (Plan Bolonia) reconocida oficialmente. Los alumnos pueden obtener un título universitario oficial. Título de Máster Universitario en Dirección de Proyectos de la Universidad Ramon Llull.

Al acabar el programa, los alumnos del máster obtienen loscréditos necesarios para presentarse al examen de Project Manager Professional (PMP) que otorga el PMI. El programa incluye una formación específica orientada a la preparación del examen PMP que consiste en: Curso online PMP (accesible durante un año una vez finalizado el master), y acceso a simulador de exámenes PMP (accesible durante 4 meses

Los conocimientos que reciben los alumnos a lo largo de todo el programa se enmarcan dentro del PMBoK del Project Management Institute (PMI) y sirven como base para lascertificaciones internacionales de PMP (Project Management Profesional) y CAPM (Certified Associate in Project Management).

El Coordinador de la formació és:
Blaya Piera, Joan Ramon
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:

Admissions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col·lectiu.

El procés d'admissió a La Salle té com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa per tal d'assegurar el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, la qual cosa constitueix un tret distintiu de La Salle.

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2015-2016 s'inicia l'octubre del 2014 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster. Es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Més informació

Beques i Ajudes

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Per aquest motiu, si tens un expedient acadèmic excel·lent, t’animem a que et posis en contacte amb el nostre Departament d’Admissions:admissions@salleurl.edu o +34 932 902 419 per a plantejar-nos la teva situació particular i analitzar plegats quina beca o ajut s’ajusta més a les teves circumstàncies.

Més informació

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle