Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Direcció Internacional i Gestió de la Innovació Tecnològica
Crèdits 90 
A
Data inici: 21/10/2016
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Anglès
  Format: Presencial
Número de places: 0 

Presentació

Objectius

El International MBA forma professionals que coneguin a fons els reptes de l’empresa del segle XXI i que sàpiguen llegir les oportunitats de l’entorn, així com les capacitats i competències pròpies per explotar-les exitosament. Per això, fins i tot per sobre dels conceptes teòrics, l’International MBA proveeix als alumnes de criteris i eines, els permet exercitar habilitats directives i experimentar situacions reals i properes al món professional. Constitueix, per tant, una valuosa contribució al desenvolupament de les seves capacitats per:

  • Accedir a noves responsabilitats i abordar noves situacions.
  • Fer front amb garanties d’èxit a nous reptes professionals i posar en marxa noves iniciatives empresarials.
  • Adaptar-se i treure profit de l’entorn altament competitiu i cambiant, satisfent les demandes del mercat i dels clients.
  • Dinamitzar organitzacions, planificar activitats i desenvolupar eficaçment fins a la consecució dels objectius.
  • Liderar i potenciar equips humans valuosos, clau de les empreses d’èxit.
  • Tindre visió estratègica pels anàlisi, el plantejament i la solució dels problemes i reptes empresarials.
  • Prendre les millors decisions en les situacions més complexes.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

  •  Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
  • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
  • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.


Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

El Coordinador de la formació és:
Garrido Pavia, Jordi
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Alsina Claret, Maria
Cubeles Màrquez, Albert
Fuentes Prada, Lluís
Ollé Ribalta, Ramon

Què has de fer per estudiar a La Salle?

 

Màsters Universitaris

 

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als MÀSTERS UNIVERSITARIS

 

1. Omplir el formulari d'admissions. Descarregar formulari

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

3. Comunicació de la resolució del comitè d'admissions.

4. Reservar la plaça.

5. Formalitzar la matrícula.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s'aboni l'import total del màster, abans del seu inici.

 

Beques i Ajuts

 

Informació de Beques i Ajuts

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle