Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Projecte Integrat d'Arquitectura
Crèdits 60 
A
Data inici: 12/09/2017
Horari:  de dilluns a dijous de 16 a 20h.
  Campus: Barcelona
  Idioma: Anglès
  Format: Presencial
Número de places: 20 

Objectius

El Màster Projecte Integrat d’Arquitectura (MPIA) és un Màster universitari amb reconeixement oficial, adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
El MPIA aborda des de diferents àmbits i entorns les estratègies del projecte d’arquitectura. Aquest màster aprofundeix en els coneixements de concepció, representació, projecte, tecnologia, ciutat i territori amb la voluntat d’aconseguir una visió integrada del projecte arquitectònic.

El MPIA té un caràcter mixt, professional i acadèmic. En el camp professional ofereix la possibilitat de l’especialització de coneixements vinculats al projecte. Des del punt de vista acadèmic subministra els instruments i mètodes d’investigació necessaris per poder iniciar els estudis de doctorat.

El Màster Projecte Integrat d’ Arquitectura (MPIA) té dos objectius concrets:

 1. Formar professionals especialitzats en diversos àmbits vinculats al projecte.
 2. Dotar als futurs doctorands dels coneixements i mètodes necessaris per dur a terme un projecte d’ investigació en l’ àmbit de l’ arquitectura i l’ urbanisme.

Aquests objectius s’aconsegueixen des de les tres línies de coneixement en les que s’ estructura el màster, cada una de les quals possibilita una especialització dins del marc del Projecte Integrat d’ Arquitectura:

 1. Concepció i Representació: té com a objectiu dedicar-se a desenvolupar i integrar les tecnologies de la informació i del coneixement en els processos de concepció, crítica i construcció del projecte arquitectònic.
 2. Projecte i Tecnologia: té como a objectiu abordar el projecte arquitectònic des de la teoria i pràctica de les noves tecnologies edificatòries (sistemes constructius i sostenibles) que incideixen de forma substancial en la pròpia concepció i formalització del projecte.
 3. Ciutat i Territori: té com a objectiu aportar instruments d’ investigació i de projecte aplicats a l’ estudi de l’ origen, evolució, context històric i cultural dels models de residencia col·lectiva i construcció de la ciutat.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

 •  Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
 • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster.
 • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.


Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

 

El Màster Projecte Integrat d’ Arquitectura (MPIA) està dirigit a tots aquells professionals interessats en aprofundir els seus coneixements en el projecte arquitectònic des de l’ enfocament de la conceptualització i representació, projecte i tecnologia, ciutat i territori.
 

Perfil

Per accedir al programa cal estar en possessió dels següents títols oficials:

 • Arquitecte Superior
 • Enginyer de camins, canals i ports,
 • Arquitecte Tècnic,
 • Enginyer Tècnic d’ Obra Pública,
 • Llicenciat en Geografia o Antropologia,
 • Llicenciatura en Humanitats,
 • O d’altres titulacions similars a les anteriors en el marc del Pla Bolonya.

Nota: Es recomana la vinculació a l’ àmbit dels projectes arquitectònics o urbanístics.

El Coordinador de la formació és:
García Hernández, Pedro
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:

Admissions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col·lectiu.

El procés d'admissió a La Salle té com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa per tal d'assegurar el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, la qual cosa constitueix un tret distintiu de La Salle.

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017 s'inicia l'octubre del 2015 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster. Es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Més informació

Beques i Ajudes

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Per aquest motiu, si tens un expedient acadèmic excel·lent, t’animem a que et posis en contacte amb el nostre Departament d’Admissions:admissions@salleurl.edu o +34 932 902 419 per a plantejar-nos la teva situació particular i analitzar plegats quina beca o ajut s’ajusta més a les teves circumstàncies.

Més informació

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle