Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Recerca en les TIC i la seva Gestió
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Recerca en les TIC i la seva Gestió
Crèdits 60 
A
Data inici: 13/10/2011
Data fi: 13/07/2012
Horari:  Dimecres i dijous de 18:30 a 21:30h; divendres de 16 a 21:30h.
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Anglès
  Format: Presencial
Número de places: 0 

Objectius

  • Garantir el coneixement sobre el procés general de l‘activitat investigadora: plantejament d’objectius, procediments comunament acceptats per a aconseguir-ho, evolució del context de les activitats de recerca, particularitats dels marcs reguladors nacionals i estrangers, particularitats dels projectes de recerca, comunicació dels resultats, rendiment esperats en aquesta activitat, etc
  • Promoure que els / les alumnes adquireixin habilitats i els mètodes de recerca comunament acceptats per la comunitat científica a fi i efecte de que posteriorment puguin promoure i elaborar processos substancials de recerca en les TIC.
  • Facilitar un marc de treball en el que cada estudiant pugui especialitzar-se en un camp de recerca propi de les TIC, a partir del qual podrà assimilar el treball habitual propi dels investigadors del camp en qüestió i adquirirà coneixements sobre els mètodes propis del recerca en aquest camp.
  • Potenciar les habilitats necessàries per comunicar els resultats d’un procés de recerca, així com la capacitat de realització d’una anàlisi crítica de les mateixes.
  • Proporcionar els coneixements necessaris sobre la gestió particular dels projectes de recerca, donant a conèixer diferents marcs contextuals.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

  • Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
  • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
  • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.
  • Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.


Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

El Coordinador de la formació és:
Miralles Torner, Francesc
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Miralles Torner, Francesc
Riu Vila, David

Què has de fer per estudiar a La Salle?

 

Màsters Universitaris

 

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als MÀSTERS UNIVERSITARIS

 

1. Omplir el formulari d'admissions. Descarregar formulari

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

3. Comunicació de la resolució del comitè d'admissions.

4. Reservar la plaça.

5. Formalitzar la matrícula.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s'aboni l'import total del màster, abans del seu inici.

 

Beques i Ajuts

 

Informació de Beques i Ajuts

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle