Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Gestió de les TIC
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Gestió de les TIC
Crèdits 60 
A
Data inici: 02/10/2015
Data fi: 17/06/2016
Horari:  de dilluns a dijous de 18:30 a 21:30
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Presencial
Número de places: 40 

Objectius

7ª posición en España dentro del área de Communications del Ranking Eduniversal

 

El Màster permet adquirir les competències professionals per tenir èxit en objectius tals com

 • Desenvolupar les activitats de gestió pròpies de les tecnologies de la informació i la comunicació i dels entorns d’R+D+i.
 • Participar en projectes relatius a la gestió de les TIC i al desenvolupament de la innovació i la recerca.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous en contextos multidisciplinaris.
 • Analitzar l'entorn social i econòmic que envolta la gestió de les TIC i la innovació.
 • Aplicar el marc ètic, legislatiu i deontològic dels professionals de les TIC i de la gestió de les TIC.

El Màster inclou dos itineraris: l’ITINERARI PROFESSIONALITZADOR i l’ITINERARI DE RECERCA.

 

L’ITINERARI PROFESSIONALITZADOR permet optar a tres especialitats diferents. Per a cadascuna d'elles els objectius d'aprenentatge que s'assoleixen són:

 • Especialitat en Gestió de Negocis de Base Tecnològica: Adquirir les capacitats necessàries per formar part d'un equip multidisciplinari de professionals en empreses de base tecnològica que tinguin com a objectiu el desenvolupament i llançament de serveis i/o productes tecnològics amb els quals han competir en el mercat.
 • Especialitat en Direcció Tecnològica i de l'Estratègia eBusiness: Adquirir les capacitats necessàries per formar part d'un equip multidisciplinari de professionals en empreses en les quals l'activitat estigui basada en l'ús intensiu de les TIC i que hagin d'afrontar el repte de la gestió dels serveis i de les infraestructures TIC de l'organització per millorar la seva competitivitat.
 • Especialitat en Gestió de la Innovació i de l’R+D+i: Garantir l'aprenentatge dels coneixements necessaris per a la gestió de projectes d'innovació i recerca, i desenvolupament que afecten a les TIC, tant en empreses com en centres tecnològics o de recerca.

L’ITINERARI DE RECERCA ofereix l'especialitat de Recerca en les TIC i la seva gestió. Aquesta especialitat permet adquirir les capacitats per iniciar l'activitat investigadora en l'entorn de les TIC i la seva gestió. Aquesta especialitat és adequada per desenvolupar habilitats i perspectives pròpies de les tasques de recerca i per iniciar una carrera investigadora.

 

En l’apartat del Programa Acadèmic podeu veure les assignatures troncals, necessàries per a qualsevol especialitat, i les assignatures pròpies de cada una de les especialitats. Per completar el Màster, els estudiants hauran de cursar assignatures optatives fins a completar els crèdits de la titulació del Màster. Les assignatures d’una especialitat poden ser optatives per a les altres. També hi ha una llista d’assignatures optatives de caire transversal o provinents d’altres Màsters.

 

Aquest Màster es pot cursar per obtenir 60 ECTS o més. Aquesta opció permet als alumnes que tinguin una Enginyeria Tècnica o un Diplomatura, del sistema universitari espanyol, completar una formació universitària de 300 ECTS. Aquesta opció també és apropiada per aquells estudiants, d’altres sistemes universitaris europeus, que tinguin un grau de 180 ECTS i vulguin completar la seva formació fins als 300 ECTS. En ambdós casos, el MGT els permet aconseguir els 120 ECTS. Per a més informació sobre aquesta opció, si us plau, parleu amb el vostre tutor.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

 • Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
 • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster. L'accés amb una titulació universitària de fora de l'EEES no pressuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya una vegada finalitzat el màster.
 • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau.
 • Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

El Coordinador de la formació és:
Alsina Claret, Maria
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Adell Querol, Christian
Alsina Claret, Maria
Anguas Balsera, Joaquim
Balladares Fuentes, Ana Gabriela
Cerain Tolsa, Eloi
Climent Ferrer, August
Cubeles Màrquez, Albert
Del Río Herrero, Sergi
Espinosa Lojo, Víctor Manuel
Fuentes Prada, Lluís
Giones Valls, Ferran
Golobardes Ribé, Elisabet
Martí Tassier, Ferran
McGarry -, Brian
Miralles Torner, Francesc
Ollé Ribalta, Ramon
Riverola Bataller, Carla
Sànchez Granados, Ana María
Sánchez Espinoza, José Luis
Sánchez Espinoza, Luis Santiago
Vernet Bellet, David

Què has de fer per estudiar a La Salle?

 

MÀSTERS UNIVERSITARIS i 2n CICLE

 

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als MÀSTERS UNIVERSITARIS

 

1. Omplir el formulari d'admissions. Descarregar formulari

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

3. Comunicació de la resolució del comitè d'admissions.

4. Reservar la plaça.

5. Formalitzar la matrícula.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s'aboni l'import total del màster, abans del seu inici.

 

Beques i Ajuts

 

Informació de Beques i Ajuts

Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle