Accés eStudy La Salle
Grau en Enginyeria de Xarxes i Tecnologies d’Internet + Grau en Enginyeria Informàtica
Àrea
Format
Campus
Idioma
Grau en Enginyeria de Xarxes i Tecnologies d’Internet + Grau en Enginyeria Informàtica
Crèdits 308 
A
Data inici: 04/09/2017
Horari:  de dilluns a divendres de 8 a 14h i pràctiques algunes tardes
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Presencial
Número de places: 15 

Objectius

La Salle Campus Barcelona t’ofereix 5 dobles titulacions en l’àmbit de l’Enginyeria TIC. Els dobles graus permeten als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

 

El disseny d’aquestes dobles titulacions permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l’estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

 

Les dobles titulacions exigeixen a l’alumne un esforç superior al que realitza un alumne que en 4 anys (240 crèdits ECTS) cursa i supera un únic grau. Per tant, s’adrecen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic que, durant el procés d’admissió, han d’acreditar amb el seu expedient  acadèmic dels darrers cursos.

 

Pots accedir a informació detallada de cada títol a:

Grau en Enginyeria de Xarxes i Tecnologies d’Internet + Grau en Enginyeria Informàtica

Requisits d'Accés

Pots accedir a aquest Grau:

  • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
  • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
  • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
  • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
  • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
  • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
  • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
    universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

 

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

 

COMUNS

TELEMÀTICA

INFORMÀTICA

308 ECTS

Primer curs

60 ECTS

Business and engineering

6

Àlgebra

8

Càlcul

10

Metodologia i tecnologia de la programació

10

Electrònica bàsica

12

Disseny i usabilitat I

5

Introducció als ordinadors

9

Segon curs

63 ECTS

Value chain and financial economics

6

Estadística i anàlisi matemàtica

8

Senyals i sistemes de transmissió

6

Disseny i programació orientats a objectes

6

Electrònica analògica

8

Xarxes d'àrea local

6

Sistemes digitals i microprocessadors

9

Física

6

Programació avançada i estructura de dades

8

Tercer curs

62 ECTS

Project management

3

Organizational management

3

Sistemes operatius

5

Tecnologies en perifèrics

4

Interconnexió xarxes dades

4

TV digital I

4

Processament digital del senyal

4

Projectes web

5

Comunicacions digitals

4

Infraestructures elèctriques i de telecomunicacions

4

Tecnologies de xarxes d'ordinadors

6

Laboratori de Telemàtica

6

Seguretat en les TIC (Avenços en informàtica)

4

Projectes de programació

6

Quart curs

62 ECTS

Entrepreneurship and innovation

3

Corporate social responsibility

3

Tendències tecnològiques

4

Propagació electromagnètica

4

Administració i disseny de sistemes

6

Mercat i serveis de telecomunicacions

1

Comunicacions òptiques

4

Xarxes wireless i de radiolocalització

3

Sistemes de comunicacions mòbils

4

Gestió i planific. de xarxes

2

Xarxes de banda ampla de nova generació

3

Bases de dades

5

Pràctiques externes

4

Treball final de grau Telemàtica

16

Cinquè curs

61 ECTS

Gràfics I

5

Projectes client/Servidor

8

Sistemes basats en el coneixement

4

Sistemes operatius avançats

4

Llenguatges de programació

6

Metodología del software

4

Mineria de dades

5

Projectes en arquitectura distribuïda

4

Arquitectura de computadors

5

Treball final de grau Informàtica

16Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Procés Admissió
Programa de Beques
Allotjament
Segueix La Salle