Accés eStudy La Salle
Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques
Àrea
Format
Campus
Idioma
Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques
Crèdits 240 
A
Data inici: 01/09/2016
Horari:  de dilluns a divendres de 8 a 14h i pràctiques algunes tardes
  Campus: Barcelona
  Idioma: Cat - Cast - Angl
  Format: Presencial
Número de places: 50 

Presentació

La Salle Campus Barcelona t’ofereix la doble titulació entre l’àmbit de l’Enginyeria TIC i l’àmbit de la Direcció d’Empreses. Aquesta doble titulació de grau permet als alumnes finalitzar els estudis universitaris, en 5 anys i mig acadèmics, amb dos títols oficials de grau.

El disseny d’aquesta doble titulació permet als alumnes cursar dos titulacions que es complementen i, per tant, aporten a l’estudiant un enfocament global i interdisciplinari que els obre moltes oportunitats professionals: les pròpies de cadascun del graus cursats i les especials de perfils que tenen un coneixement mixt de les dos àrees.

Les dobles titulacions exigeixen a l’alumne un esforç superior al que realitza un alumne que en 4 anys (391 crèdits ECTS) cursa i supera un únic grau. Per tant, s’adrecen a alumnes amb un alt rendiment acadèmic procedents del batxillerat científic-tecnològic que, durant el procés d’admissió, han d’acreditar amb el seu expedient acadèmic dels darrers cursos.

Objectius

La doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques de La Salle BCN té l’objectiu de formar els professionals directius i tecnològics del futur capaços de liderar activitats de direcció empresarial, assessorament d’entitats, activitats d’implementació de sistemes informàtics que resolguin matèries de tractament de la informació d’una empresa o organització, tant en el seu àmbit global com en les diferents àrees funcionals.

En el mercat laboral es sol·liciten perfils amb una gran capacitat analítica i habilitats de gestió que treballin com responsables de departaments estratègics per la companyia (financer, recursos humans, ventes i Marketing, distribució i comerç, etc.) o com alts càrrecs directius, entre altres llocs dins de l’organigrama de l’empresa.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació i el seu impacte en tots els sectors professionals i en totes les àrees funcionals ha fet que la revista Forbes situés al 2015 6 empreses tecnològiques entre les primeres 10 marques més poderoses del món amb següent ordre: Apple, Microsoft, Google, Coca-cola, IBM, McDonald’s, Samsung, Toyota, General Electrics i Facebook. I, entre l’11ª i la 20ª posició d’empreses més poderoses del món va situar a 5 empreses més tecnològiques:  Amazon.com, at&t, CISCO , Intel y Oracle.

Sortides professionals

Els graus en Direcció d’Empreses i en Enginyeria Informàtica apareixen entre els graus amb més projecció laborat pels pròxims anys. Tant sols, per l’any 2016 es preveuen més de 700.000 vacants en el sector de les TIC a la Unió Europea.

Realitzar una doble titulació del grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques i d’Enginyeria Informàtica et prepara per un nou perfil professional que et farà més competitiu en el mercat laboral i et capacitarà per ocupar lloc de treball de direcció d’empreses i cobrir els nois perfils professionals que el mercat laboral mundial està adquirint.

Alguns d’aquests nous perfils professionals mixtos basats en la tecnologia i la direcció d’empreses són:

 • Data Scientist.
 • Expert en Big Data i Business Intelligence.
 • Especialista en desenvolupament de negoci i aplicacions IoT – Internet de les Coses.
 • Espert en Gestió documental i digitalització de processos.
 • Experts en desenvolupament d’aplicacions d’intel·ligència col·lectiva.
 • Desenvolupament de negocio y aplicacions IoT - Internet de las Coses
 • Experts en disseny d’eines d’analítica social per extreure rèdit comercial dels hàbits, opinions i tendències de consum detectats en el món 2.0.
 • Desenvolupament de productes en empreses del sector de les TIC.
 • Direcció general, especialment en empreses amb ús intensiu d eles TIC
 • Consultoria en àmbits de les tecnologies de la informació i ERP.
 • Àrea de Marketing/comercial per l’aplicació de la tecnologia com factor diferencial en les accions de Marketing i comercial.
 • Direcció tecnològica en empreses (desenvolupament d’aplicacions o responsable de sistemes de seguretat tecnològica).

Per què estudiar?
 • La Salle BCN – Universitat Ramon Llull és la única universitat privada que ofereix la Doble titulació d’Enginyeria Informàtica i Direcció d’Empreses de Catalunya.
 • En només 5 anys i mig pots obtenir dos títols universitaris oficials.
 • La diferència entra cursar els dos graus per separat i la doble titulació d’aquest dos mateixos graus en 5 cursos i mig, suposa una reducció de 88 ECTS i la possibilitat de fer els 2 TFG (Treballs de Final de Grau) basats en un tronc comú.
 • Els alumnes cursaran la doble titulació alternant assignatures d’ambdós àmbits, enginyeria i direcció d’empreses, en grups reduïts i emprant els idiomes de castellà i anglès.
 • L’enfocament d’aquest doble programa és molt pràctic amb un metodologia diferencial, basada en escenaris, desenvolupant projectes reals d’empreses.
 • La seva sortida professional neix de la demanada de l’empresariat actual. Uneix les sortides professionals de dues titulacions que gaudeixen d’una important oferta laboral.
 • A la Salle BCN el 100% dels titulats treballen al finalitzar els seus estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats a les empreses on han realitzat les pràctiques.
 • El programa s’adapta al perfil necessari per les organitzacions i entitats del futur. Un perfil interdisciplinari amb projecció i amb alt nivell d’ocupació.

Període i procés de matriculació

El procés d'admissió s'inicia el 1 de diciembre de 2015 i es manté obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació. Et recomanem iniciar el procés d'admissió abans de finalitzar els teus estudis pre-universitaris, entregant-nos la documentació que tinguis disponible en el moment d'iniciar el procés.

1. Omplir el formulari d'admissions.

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar.

3. Prova d’Accés La Salle. La prova d’accés pot realitzar-se presencialment, a La Salle, o lliurar-se on line amb la resta de la documentació sol·licitada.

4. Entrevista personal. Si el Comite d'Admissions ho considera necessari, et convocarem a una entrevista personal al campus o a una entrevista online.

5. Acceptació

6. Reserva de plaça

7. Matriculació

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als GRAUS

 

Beques i Ajuts

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 49% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d’accés i superin el procés d’admissió, puguin accedir a la nostra universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s’analitza de manera individualitzada.

Calcula la teva beca

 

Requisits d'Accés

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
 • Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya acord de reciprocitat, poseu-vos en contacte amb el Departament d’Admissions / Secretaria Acadèmica.

 

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió d'aquest grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà els títols de Graduat o graduada en Direcció d'Empreses Tecnològiques i de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Procés Admissió i Beques
Fulletó Informatiu
Allotjament
Segueix La Salle