Accés eStudy La Salle
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Àrea
Format
Campus
Idioma
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Crèdits 240 
A
Data inici: 01/09/2016
Data fi: 19/06/2020
Horari:  de dilluns a divendres de 8 a 14h i pràctiques algunes tardes
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Presencial
Número de places: 40 

Presentació

Objectius

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de La Salle és el primer grau d'aquesta especialitat a Catalunya i un dels primers a tota Espanya, que va ser aprovat d'acord amb el nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

 

La formació es basa en l'aprenentatge de la construcció i gestió d'obres i projectes. Capacita als titulats per a treballar en qualsevol procés de construcció, des de l'estudi de la seva viabilitat i promoció fins a l'execució i posterior vida útil. El Pla d'Estudis incideix en els aspectes de gestió integral del procés constructiu, dels quals els titulats en Enginyeria d'Edificació n'han de ser els protagonistes.

 

El primer curs d'Arquitectura Tècnica i Edificació i d'Arquitectura és comú, el que t'ajudarà a decidir què vols continuar estudiant, sense canviar d'Universitat.

Per què estudiar?
 • El claustre de professors i professionals, de gran prestigi, compaginen la docència amb l’activitat professional aportant la seva experiència pràctica en projectes emblemàtics a nivell internacional. El claustre (arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, economistes, advocats, etc.) aborda els continguts docents de forma transversal, elevant el nivell formatiu.

 • L’adequació dels programes formatius a les necessitats reals del mercat, obrint el ventall d’opcions laborals dels Enginyers d’Edificació a tots els agents del procés constructiu. Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en la tecnologia com a eina, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per tendir a l’excel·lència. Algunes assignatures s’imparteixen en anglès, per que al finalitzar tinguis un adequat nivell que et permeti treballar a tota Europa.

 • Les Noves Tecnologies: L’escola d’Arquitectura de La Salle va ser creada a partir de l’escola d’enginyeria, amb més de 100 anys d’història, i en contacte amb empreses tecnològiques. Aquest ingredient tecnològic és clau i crucial. L’arquitecte ha de conèixer els sistemes expertes de coneixement, anàlisi, informació i gestió, les eines tecnològiques per al disseny i càlcul arquitectònic, etc. Per aquest motiu, els estudis d’arquitectura incorporen la tecnologia i la innovació per a adaptar-se a les necessitat de la societat actual i incorporar la tecnologia com a factor diferencial en les seves obres.

 • Podràs participar al projecte Oikodomos, el qual, és un projecte d’investigació pedagògica finançat pel Life Long Learning Programme de la Unió Europea  que coordina el grup ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle  i en el que participen escoles d’arquitectura i urbanisme i centres d’investigació de  Bèlgica, Xipre, França, Eslovàquia, Espanya, Suïssa i el Regne Unit. L’objectiu del projecte és la creació d’un campus virtual dedicat a l’estudi dels modes d’habitar i les formes de la vivenda a la Europa contemporània.

  Projecte OIKODOMOS La Salle ARC

 • Troncalitat amb Arquitectura. A La Salle, els estudiants de Ciències i Tecnologies de l’Edificació i els d'Arquitectes realitzen el primer curs junts i treballen conjuntament, a nivell igualitari, al llarg de tots els estudis. Així es treballa l’exercici professional dels respectius títols tant en assignatures teòriques com pràctiques.

 • Pel foment del treball en equip. Una formació conjunta entre Arquitectes i Enginyers d’Edificació, des de l’inici fins el final de la carrera, com a base de la seva futura col·laboració professional.

 • La vinculació amb el món empresarial. La relació constant Universitat– Empresa permet avaluar la qualitat, la consecució de les capacitats i competències exigides i adaptar el pla d’estudis a les necessitats de la construcció. Aquesta vinculació et permet realitzar pràctiques professionals, en els dos darrers cursos de la carrera, en despatxos professionals, promotores, constructores, administracions públiques, etc., on conviuràs en la teva vida activa i et facilitarà la inserció laboral.

 • La Salle i FAD (asociació que té com objectiu promoure el disseny i l’arquitectura a nivell cultural, econòmica i social) han treballat conjuntament en el desenvolupament del projecte MATER, a través del qual es desenvoluparan projectes per oferir serveis de formació, consultoria, vigilància tecnològica i promoció de la innovació en materials, que estaran a disposició d’estudiants del campus.

  MATER

 • Q9 és una revista, àgora digital i font d’informació útil fet per i per a estudiants d’arquitectura. Q9 neix a l’octubre de 2012 a l’aula Q9 de la ETSALS (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle de Barcelona).

  Visítala

El Coordinador de la formació és:
Peña Camarillas, Enric
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Adroer Puig, Marta
Arizmendi Martínez-Arroyo, Amaya
Armand-Ugón Rodríguez, Pilar
Artés Pérez, Joan
Aumedes Farré, Xavier
Badia Armengou, Xavier
Bellet Garcia, Ezequiel
Bertólez Cué, Guillermo
Boada Ubach, David
Boquera Miralles, Carles
Borrás Sesma, Juan Francisco
Bosch Roma, M. de las Mercedes
Busquets Ibeas, Gemma
Campanyà Castelltort, Carles
Cantó Gelpí, Núria
Cardelús Juan, Ingrid
Català Balta, Xavier
Cid Carles, Olga
Ciudad Lázaro, Enrique Eduardo
Cortellaro -, Stefano
Crespo Llobet, Josep Maria
De Renteria Cano, Isabela
Diest Fatas, Manel
Díaz Salas, Esther
Espinàs Riera, Joan
Fernàndez Pérez, Manel
Fonseca Escudero, David
Font Basté, Glòria
Font Ferrer, Antoni
Gelpí Almirall, Carlos
Gené Genovés, Marc
Gimeno Font, Aleix
Gomez Zevallos, Macarena
González Zanotti, Emiliano
Gracia Candela, Oscar David
Granados Corsellas, Daniel
Gómez i Segalà, Xavier
Harris -, Sebastian Francis
Hosta Mateu, Alfons
Jiménez Cañas, Jesús
Kinnear -, Lisa
López Brosa, Pere
Madrazo Agudin, Leandro
Martin Cojo, Angel Manuel
Martí Audí, Núria
Martín Nieva, Helena
Martín Tost, Xavier
Martínez Lapeña, José Antonio
Marès Ylla, David
Molas Bernabé, Roger
Morgado Sánchez, José Carlos
Muñoz Soria, Gemma
Navarro Delgado, Isidro
Necchi -, Silvia
Olivé Saperas, Josep
Olona Casas, Joan
Ortadó Domenech, Lluís
Peña Camarillas, Enric
Puig Esteban, Francesc
Queralt Suau, Jordi
Romo Blázquez, Amèlia
Sala Bretón, Elisabeth
Santacreu Tudó, Isidre
Simón Grábalos, David
Subirà Ezquerra, Roger
Tamayo Pérez, Patricia
Ventayol Lázaro, Albert
Villagrasa Falip, Sergi
Villaverde Rey, Montserrat
Wadel Raina, Gerardo Fabián

Període i procés de matriculació

El procés d'admissió s'inicia el 1 de diciembre de 2015 i es manté obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació. Et recomanem iniciar el procés d'admissió abans de finalitzar els teus estudis pre-universitaris, entregant-nos la documentació que tinguis disponible en el moment d'iniciar el procés.

1. Omplir el formulari d'admissions.

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar.

3. Prova d’Accés La Salle. La prova d’accés pot realitzar-se presencialment, a La Salle, o lliurar-se on line amb la resta de la documentació sol·licitada.

4. Entrevista personal. Si el Comite d'Admissions ho considera necessari, et convocarem a una entrevista personal al campus o a una entrevista online.

5. Acceptació

6. Reserva de plaça

7. Matriculació

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als GRAUS

 

Beques i Ajuts

A La Salle, les persones estan per sobre de tot, i el nostre programa de beques permet que els joves amb els coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 49% dels estudiants de grau de La Salle-Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades per La Salle.

El nostre objectiu és que tots els candidats que desitgin estudiar a La Salle i que compleixin els requisits d’accés i superin el procés d’admissió, puguin accedir a la nostra universitat. Per aquest motiu, cada expedient i sol·licitud s’analitza de manera individualitzada.

Calcula la teva beca

 

Requisits d'Accés

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
 • Els candidats que tinguin nacionalitat d’algun país de la Unió Europea, o residència a Espanya, i que siguin procedents de sistemes educatius no europeus i que no tinguin subscrit amb Espanya acord de reciprocitat, poseu-vos en contacte amb el Departament d’Admissions / Secretaria Acadèmica.

 

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió d'aquest grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Arquitectura Tècnica i Edificació per la Universitat Ramon Llull.Metodologia

Un sistema docent que promou la interrelació entre materies i la integració dels diversos coneixements al voltant del projecte arquitectonic, amb una avaluació contínua de les competencies que seran necessaries en l'exercici de la professió.

 

La Salle ha mantingut un compromís permanent amb la innovació pedagogica. Una manifestació d'aquest compromís ha estat la Guia per a l'avaluació de competencies en l'area d'Enginyeria i Arquitectura, publicada l'any 2009 per l'Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), coordinada per La Salle. Aquesta guia descriu una metodologia per aplicar als estudis d'arquitectura el model d'aprenentatge centrat en l'alumnat que proposa l'Espai Europeu d'Educació Superior i els seus conceptes pedagogics: habilitats, competencies, resultats d'aprenentatge, etc.

 

Des de la seva fundació, l'Escola Tecnica Superior d'Arquitectura de La Salle ha desenvolupat una metodologia centrada en l'estudiant i que es materialitza en metodes pedagogics innovadors.

 

A continuació et presentem alguns d'ells:

 

SDR Sistemes de Representació

El curs Sistemes de Representació és un espai de coneixement obert i participatiu que posa en relació diverses materies a partir de la integració de les tecnologies de la informació i comunicació:
la teoria de l'art i l'arquitectura, l'estetica i la composició, el disseny grafic i la comunicació visual, els estudis visuals i la representació. La interrelació entre les diverses disciplines dona lloc a un espai de coneixement que transcendeix els límits de cadascuna.
L'entorn d'aprenentatge col.laboratiu SDR: NETWORKING (concebut i desenvolupat especialment pel grup de recerca ARC) és un component essencial d'aquest model pedagogic.
El caracter innovador de la metodologia pedagogica desenvolupada al voltant del curs SDR ha estat reconegut amb la distinció Vicens Vives, atorgada l'any 2010 per la Generalitat de Catalunya, per la seva utilització de les tecnologies de la informació i comunicació per superar els límits entre disciplines i materies en l'ensenyament superior.

 

Més informació a:
www.salleurl.edu/sdr/info

 


 

Grup de recerca ARC
Arquitectura Representació Computació

ARC és un grup multidisciplinari dedicat al disseny, desenvolupament i aplicació de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l'arquitectura en diferents ambits: ensenyament, projectes i recerca. El grup es va fundar l'any 1999, i en el 2009 ha estat oficialment reconegut com grup de recerca per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya).

En aquest temps ha portat a terme nombrosos projectes pedagogics i de recerca, els resultats del quals han estat publicats en revistes i conferencies d'ambit internacional.

 

Més informació a:
www.salleurl.edu/arc
www.barcodehousing.net

 


 

OIKODOMOS: Un campus virtual per promoure l'estudi sobre l'habitatge a Europa

OIKODOMOS és un projecte de recerca pedagogica, finançat pel Life Long Learning Programme de la Unió Europea, que duen a terme institucions d'educació superior i centres d'investigació de Belgica, França, Eslovaquia, Espanya, Suissa, Turquia i el Regne Unit, coordinats per l'Escola d'Arquitectura La Salle. L'objectiu d'OIKODOMOS -paraula grega que significa "el constructor d'una casa"-, és crear un campus virtual per donar suport i promoure els estudis sobre l'habitatge a escala europea. Les activitats d'aprenentatge es duen a terme en entorns virtuals específicament desenvolupats per al projecte i també en els seminaris, cursos i tallers que tenen lloc a les universitats participants.

 

Més informació a:
www.oikodomos.org

 


 

Taller de desenvolupament d'urbanisme i projectes

Es forma a un arquitecte capaç de desenvolupar un projecte des de la seva concepció fins a la seva total definició i, per tant, perfectament capacitat per incorporar-se a la societat per millorar-la.

 


 

ARQPRESS - Diari digital sobre l'arquitectura contemporania

L'entorn d'aprenentatge ARQPRESS -desenvolupat pel grup de recerca ARC- s'utilitza per que els alumnes divulguin, a través d'internet, les seves reflexions sobre l'arquitectura contemporania.

 

Consulta el diari a:
www.salleurl.edu/arqpress

 


 

Projecte Mater

La FAD (asociació que té com objectiu promoure el disseny i l'arquitectura a nivell cultural, economica i social) i La Salle han treballat conjuntament en el desenvolupament del projecte MATER, a través del qual es desenvoluparan projectes per oferir serveis de formació, consultoria, vigilancia tecnologica i promoció de la innovació en materials, que estaran a disposició d'estudiants del campus.

 

Més informació a:
www.materfad.com

 


 

Integrated Technology Business Program

És un programa únic per potenciar la formació interdisciplinaria i integral dels estudiants d'enginyeria, arquitectura i direcció d'empreses, que comparteixen els espais al campus. Un programa en el que alumnes, de més de 50 nacionalitats, comparteixen la seva forma d'entendre el món i els permet simular situacions reals laborals, treballant diferents disciplines per desenvolupar un projecte final de carrera.Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Procés Admissió
Programa de Beques
Allotjament
Fulletó Informatiu
Segueix La Salle