Accés eStudy La Salle
Bachelor en Tecnologia Multimedia
Àrea
Format
Campus
Idioma
Bachelor en Tecnologia Multimedia
Crèdits 180 
A
Data inici: 01/10/2015
Horari:  On line amb sessions de reforç en horaris compatibles amb la feina
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Semipresencial
Número de places: 50 

Presentació

La demanda de titulats en l'àmbit tecnològic ha augmentat en els últims anys.
Es requereixen perfils cada vegada més especialitzats tant en el desenvolupament tecnològic com en l'aplicació i integració de la tecnologia en els diversos sectors d'activitat.

 

El mercat laboral actual requereix, especialment, professionals que coneguin les tecnologies existents, sàpiguen integrar-les i desenvolupar i oferir solucions concretes.

Objectius

Durant el Bachelor, els alumnes aprenen a conceptualitzar i desenvolupar entorns virtuals d'interacció sense cap limitació en el suport de comunicació (Internet, dispositius mòbils, TV interactiva i Digital, etc.) ni en l'àmbit concret d'aplicació (educació, cultura, medicina, simulació, etc.).

Sortides professionals

El Bachelor en Tecnologies Multimèdia de La Salle prepara l'estudiant com a especialista en la creació i utilització d'entorns sintètics d'interacció persona-persona o persona-ordinador; i en la creació i distribució de continguts Multimèdia.

 • Desenvolupador apps mòbils (Android / iOS) i web apps (HTML5).
 • Desenvolupador de programari (incloent web i videojocs).
 • Dissenyador web.
 • Game designer.
 • Producció 3D i postproducció.
 • Responsable de projectes.
 • Tècnic d'instal·lacions interactives.
 • Gestió de continguts audiovisuals.
 • Marketing i comunicació.

Requisits d'Accés

Dirigit a titulats de Cicles Formatius de Grau Superior de les especialitats següents:

 • A3DJEI: Animació 3D i Jocs d’Entreteniment Interactius.
 • ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • DAI: Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques.
 • DAM: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • DAW: Desenvolupament d'Aplicacions per WEBs.
 • STI: Sistemes de Telecomunicació i Informàtica.

Primer curs

Primer semestre

 • Programació 1
  Part 1. Introducció a l'algorísmica a través d'un llenguatge de pseudocodi. Coneixements de Java i C.
 • Fonaments de disseny i Disseny d'interfícies
  Coneixement d’eines com Adobe Illustrator i Adobe Photoshop. Disseny d’aplicacions interactives.
 • Guionatge
  Creació audiovisual, dramatúrgia i narrativa per poder construir qualsevol narració en el camp del cinema, el vídeo, la multimèdia, els videojocs o la publicitat.
 • Fotografia
  Aprendre a desenvolupar-se en el món de la fotografia de forma autònoma: principis de la tècnica fotogràfica, el llenguatge de la imatge, la composició i el tractament de la imatge digital un cop capturada.
 • Modelat 3D
  Coneixement de les principals tècniques de modelat tridimensional mitjançant el 3Dstudio Max.
 • Producció de vídeo
  Coneixement d’ eines, equips i recursos necessaris per a dur a terme una producció audiovisual.

Segon semestre

 • Programació 2
  Part 2. Introducció a l'algorísmica a través d'un llenguatge de pseudocodi. Coneixements de Java i C.
 • Usabilitat i accessibilitat
  Fonaments bàsics d’usabilitat, experiència d’usuari i accessibilitat (per a qualsevol usuari independentment de les seves capacitats).
 • Producció d’àudio
  Coneixement d’eines i dels processos necessaris per a dur a terme petites produccions musicals, creació d’efectes sonors per a ser integrats dins d´una producció audiovisual i/o multimèdia.
 • Animació 3D i Animació de personatges
  Coneixements de les principals tècniques d’animació digital, modificadors paramètrics, trajectòries…. Utilització del MediaLab per realitzar captures de moviment.
 • Postproducció d’àudio i vídeo
  Coneixements dels processos i l’ús de les eines professionals de postproducció audiovisual.
 • Programació hipermèdia
  Disseny, planificació i desenvolupament d'aplicacions amb interfície d'usuari orientades a objectes mitjançant llenguatges de programació d'alt nivell com Java i .NET.

 

Segon curs

Primer semestre

 • Aplicacions mòbils 1
  Desenvolupament d’aplicacions natives per Android (smartphones i tablets).
 • Creativitat
  Exploració de tècniques que ajuden a generar idees aplicables a multitud de situacions.
 • Bases de Dades
  Sistemes gestors de bases de dades: conceptes, tipologia, llenguatges d'accés i funcionalitats principals.
 • Marketing i Comunicació
  Coneixements de publicitat, màrqueting directe, Internet, mitjans interactius, promoció de vendes, relacions públiques, venda personal.
 • Jocs web
  Desenvolupament d’aplicacions web client interactives mitjançant els estàndards web actuals i els llenguatges de programació corresponents en 2D.
 • Instal·lacions interactives 1
  Part 1. Conceptualització i realització d’instal·lacions on hi hagi una interacció física entre l'usuari i el sistema.

Segon semestre

 • Aplicacions mòbils 2
  Desenvolupament d’aplicacions interactives per IOS (incloent iPhone, iPad o iPodTouch).
 • Projectes web
  Desenvolupament d'aplicacions web de qualsevol magnitud (SVN, PHP, SEO).
 • Instal·lacions interactives 2
  Part 2. Conceptualització i realització d’instal·lacions on hi hagi una interacció física entre l'usuari i el sistema.
 • Mons virtuals
  Integració de múltiples tecnologies per desenvolupar entorns virtuals interactius (dinàmica, animació automàtica, agents virtuals).
 • Videojocs 1
  Part 1. Assolir un bon nivell de coneixement teòric i pràctic sobre el desenvolupament de videojocs 3D.
 • Game Design
  Adquirir la capacitat d’idear, conceptualitzar, representar i aplicar mecàniques de joc en qualsevol àmbit o aplicació multimèdia.

 

Tercer curs

Primer semestre

 • Videojocs 2
  Part 2. Assolir un bon nivell de coneixement teòric i pràctic sobre el desenvolupament de videojocs 3D.
 • Projecte interactiu 1
  Part 1. Barreja de les habilitats per entendre quin és el procés de creació d'un projecte complex des de la seva concepció fins a la seva promoció després del seu desenvolupament.
 • Desenvolupament artístic d’aplicacions
  Últimes tendències en art interactiu la manera d’afrontar el procés de producció d’art necessari per a la incorporació dels elements visuals o auditius que es requereixen en el procés de desenvolupament de qualsevol aplicació interactiva.
 • Desenvolupament tècnic d’aplicacions
  Coneixement d’aspectes tècnics, com ara llenguatges de programació i tècniques de programació, com aspectes més transversals o de gestió com les habilitats de treball en grup, la gestió del temps i les metodologies de seguiment, integració i testeig d’aplicacions.
 • Gestió de projectes
  Coneixements de l’abast dels productes, gestió de compres, gestió de recursos humans i comunicacions.
 • Emprenedoria
  Coneixements de l'art i la ciència d'iniciar una nova aventura empresarial, des de la generació d'idees, passant per la preparació de plans de negocis, fins el creixement i la recollida de beneficis.

Segon semestre

 • Projecte interactiu 2
  Part 2. Barreja de les habilitats per entendre quin és el procés de creació d'un projecte complex des de la seva concepció fins a la seva promoció després del seu desenvolupament
 • Legal i finances
  Conceptes bàsics de dret mercantil, dret laboral, organització empresarial, anàlisi de l’empresa, entre d’altres.
 • Treball final de Bachelor

Per què estudiar?
 • Dos títols: oficial de l’Espai Europeu d’Educació Superior per La Salle Open University i Bachelor propi per La Salle Barcelona.

 • Estudis impartits integrament en format Online i amb sessions opcionals al Campus La Salle BCN compatibles amb l’activitat professional.

 • Borsa de treball activa. Oportunitats laborals en sectors amb alta demanda laboral: web, Smartphone, apps, videojocs.

 • Metodologia docent molt pràctica i ús d'eines i aplicacions professionals.

 • Accés a màsters universitaris oficials europeus.

El Coordinador de la formació és:
Villegas Portero, Eva
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Antonijoan Tresens, Marc
Camps Dausà, Joan
Colomer Morera, Arnau
Miralles Esteban, David
Rovira Vall, Marc
Solé Beteta, Xavier
Ubasart Oller, Ramon
Villa Fernández, Guillem
Villagrasa Falip, Sergi
Villegas Pascual, Pau
Villegas Portero, Eva


Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Fulletó Informatiu
Procés d'admissió
Segueix La Salle