Accés eStudy La Salle
Bachelor en Tecnologia Multimedia per La Salle BCN (Titol en extinció)
Àrea
Format
Campus
Idioma
Bachelor en Tecnologia Multimedia per La Salle BCN (Titol en extinció)
Crèdits 180 
A
Data inici: 01/10/2015
Horari:  On line amb sessions de reforç en horaris compatibles amb la feina
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Online
Número de places: 0 

Presentació

Extinció del programa formatiu de Bachelor:
No s’admetran alumnes de primer ingrés per estudiar un Bachelor de La Salle Campus Barcelona a partir del curs 2016-2017 i en endavant.

La demanda de titulats en l'àmbit tecnològic ha augmentat en els últims anys.
Es requereixen perfils cada vegada més especialitzats tant en el desenvolupament tecnològic com en l'aplicació i integració de la tecnologia en els diversos sectors d'activitat.

El mercat laboral actual requereix, especialment, professionals que coneguin les tecnologies existents, sàpiguen integrar-les i desenvolupar i oferir solucions concretes.

El perfil competencial del títol propi de Bachelor de La Salle Campus BCN s’aconsegueix cursant el bàtxelor en disseny multimedia per la Universitat Oberta La Salle en format online, juntament amb sessions opcionals de reforç en horaris compatibles amb la feina.

Objectius

Durant el Bachelor, els alumnes aprenen a conceptualitzar i desenvolupar entorns virtuals d'interacció sense cap limitació en el suport de comunicació (Internet, dispositius mòbils, TV interactiva i Digital, etc.) ni en l'àmbit concret d'aplicació (educació, cultura, medicina, simulació, etc.).

Sortides professionals

El Bachelor en Tecnologies Multimèdia de La Salle prepara l'estudiant com a especialista en la creació i utilització d'entorns sintètics d'interacció persona-persona o persona-ordinador; i en la creació i distribució de continguts Multimèdia.

 • Desenvolupador apps mòbils (Android / iOS) i web apps (HTML5).
 • Desenvolupador de programari (incloent web i videojocs).
 • Dissenyador web.
 • Game designer.
 • Producció 3D i postproducció.
 • Responsable de projectes.
 • Tècnic d'instal·lacions interactives.
 • Gestió de continguts audiovisuals.
 • Marketing i comunicació.

Requisits d'Accés

Dirigit a titulats de Cicles Formatius de Grau Superior de les especialitats següents:

 • A3DJEI: Animació 3D i Jocs d’Entreteniment Interactius.
 • ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • DAI: Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques.
 • DAM: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • DAW: Desenvolupament d'Aplicacions per WEBs.
 • STI: Sistemes de Telecomunicació i Informàtica.

Amb possibilitat de convalidacions fins a 60 crèdits ECTS (1 curs acadèmic).

El Bachelor en Tecnologia Multimedia de La Salle Campus BCN el està marcat pel programa acadèmic del Bàtxelor en disseny multimedia de la UOLS, estant les sessions opcionals de reforç alineades amb aquest programa acadèmic.

El programa acadèmic del Bàtxelor en Disseny Multimèdia de la UOLS està organitzat en tres cursos acadèmics (180 crèdits ECTS) de dos semestres cada un. Cada semestre està organitzat en assignatures de 6 o 8 crèdits ECTS (excepte el Projecte final de Bàtxelor, que té 10 i 12).
El pla d’estudis inclou assignatures obligatòries (138 crèdits ECTS), assignatures optatives (24 crèdits ECTS) i crèdits de lliure elecció (18 crèdits ECTS).

Les assignatures optatives i els crèdits de lliure elecció et permetran adaptar els teus estudis a les teves necessitats o preferències.

Les assignatures s’estructuraran en els següents mòduls:

 • Multimèdia: Modelat i animació 3D, Narrativa digital, Producció i edició audiovisual, Creació de móns virtuals, Videojocs I i Videojocs II.
 • Programació i sistemes informàtics: Xarxes d’ordinadors, Introducció a la programació, Programació avançada, Programació hipermèdia, Disseny d’aplicacions mòbils, Bases de dades, i Projectes web.
 • Metodologia: Disseny i utilitat i Disseny d’interfases i accessibilitat.
 • Projectes: Gestió de projectes, Projecte final de Bàtxelor I i Projecte de Bàtxelor II.
 • Assignatures optatives: Aquest mòdul està format per tres assignatures de 8 crèdits ECTS cada una d’elles, a escollir entre les següents, encara que no sempre s’ofereixen totes elles: Instal·lacions interactives, Aplicacions mòbils iOS, Projecte interactiu, Enginyeria del software, Administració de bases de dades, Sistemes operatius, Pràctiques a empresa I, i Pràctiques a empresa II.
 • Lliure elecció: S’estructura en tres blocs de 6 crèdits ECTS cada un d’ells. Poden correspondre a pràctiques a empreses.

El detall del pla d’estudis amb el contingut de les assignatures el podeu trobar en el següent enllaç de la UOLS.

Per què estudiar?
 • Dos títols: Bàtxelor oficial de l’Espai Europeu d’Educació Superior per La Salle Open University i Bachelor propi (títol professionalitzador) per La Salle Campus Barcelona.

 • Estudis impartits íntegrament en format Online i sessions opcionals de reforç al Campus La Salle BCN compatibles amb l’activitat professional. Aquestes sessions de reforç no formen part del bàtxelor de la UOLS, sinó del títol propi de La Salle Campus BCN, amb objectiu de contextualitzar la formació al territori.

 • Borsa de treball activa a La Salle Campus BCN. Oportunitats laborals en sectors amb alta demanda laboral: web, Smartphone, apps, videojocs.

 • Metodologia docent molt pràctica i ús d'eines i aplicacions professionals.

 • Accés a màsters universitaris oficials europeus.

El coordinador de Bachelor de La Salle Campus Barcelona és
Villegas Portero, Eva
El claustre de professors del Campus La Salle Barcelona està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
La informació relativa al Bàtxelor per la UOLS, que inclou el claustre de professors, es pot trobar al següent link - Informació Bàtxelors UOLS  
Descarrega arxius
Fulletó Informatiu
Procés d'admissió
Segueix La Salle