Accés eStudy La Salle
Bachelor en Tecnologia Multimedia
Àrea
Format
Campus
Idioma
Bachelor en Tecnologia Multimedia
Crèdits 180 
A
Data inici: 01/10/2015
Horari:  On line amb sessions de reforç en horaris compatibles amb la feina
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Online
Número de places: 50 

Presentació

La demanda de titulats en l'àmbit tecnològic ha augmentat en els últims anys.
Es requereixen perfils cada vegada més especialitzats tant en el desenvolupament tecnològic com en l'aplicació i integració de la tecnologia en els diversos sectors d'activitat.

 

El mercat laboral actual requereix, especialment, professionals que coneguin les tecnologies existents, sàpiguen integrar-les i desenvolupar i oferir solucions concretes.

Objectius

Durant el Bachelor, els alumnes aprenen a conceptualitzar i desenvolupar entorns virtuals d'interacció sense cap limitació en el suport de comunicació (Internet, dispositius mòbils, TV interactiva i Digital, etc.) ni en l'àmbit concret d'aplicació (educació, cultura, medicina, simulació, etc.).

Sortides professionals

El Bachelor en Tecnologies Multimèdia de La Salle prepara l'estudiant com a especialista en la creació i utilització d'entorns sintètics d'interacció persona-persona o persona-ordinador; i en la creació i distribució de continguts Multimèdia.

 • Desenvolupador apps mòbils (Android / iOS) i web apps (HTML5).
 • Desenvolupador de programari (incloent web i videojocs).
 • Dissenyador web.
 • Game designer.
 • Producció 3D i postproducció.
 • Responsable de projectes.
 • Tècnic d'instal·lacions interactives.
 • Gestió de continguts audiovisuals.
 • Marketing i comunicació.

Requisits d'Accés

Dirigit a titulats de Cicles Formatius de Grau Superior de les especialitats següents:

 • A3DJEI: Animació 3D i Jocs d’Entreteniment Interactius.
 • ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • DAI: Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques.
 • DAM: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • DAW: Desenvolupament d'Aplicacions per WEBs.
 • STI: Sistemes de Telecomunicació i Informàtica.

El programa acadèmic del Bàtxelor en Disseny Multimèdia està organitzat en tres cursos acadèmics (180 crèdits ECTS) de dos semestres cada un. Cada semestre està organitzat en assignatures de 6 o 8 crèdits ECTS (excepte el Projecte final de Bàtxelor, que té 10 i 12).

El pla d’estudis inclou assignatures obligatòries (138 crèdits ECTS), assignatures optatives (24 crèdits ECTS) i crèdits de lliure elecció (18 crèdits ECTS).

Les assignatures optatives i els crèdits de lliure elecció et permetran adaptar els teus estudis a les teves necessitats o preferències.

Les assignatures s’estructuraran en els següents mòduls:

 • Multimèdia: Modelat i animació 3D, Narrativa digital, Producció i edició audiovisual, Creació de móns virtuals, Videojocs I i Videojocs II.
 • Programació i sistemes informàtics: Xarxes d’ordinadors, Introducció a la programació, Programació avançada, Programació hipermèdia, Disseny d’aplicacions mòbils, Bases de dades, i Projectes web.
 • Metodologia: Disseny i utilitat i Disseny d’interfases i accessibilitat.
 • Projectes: Gestió de projectes, Projecte final de Bàtxelor I i Projecte de Bàtxelor II.
 • Assignatures optatives: Aquest mòdul està format per tres assignatures de 8 crèdits ECTS cada una d’elles, a escollir entre les següents, encara que no sempre s’ofereixen totes elles: Instal·lacions interactives, Aplicacions mòbils iOS, Projecte interactiu, Enginyeria del software, Administració de bases de dades, Sistemes operatius, Pràctiques a empresa I, i Pràctiques a empresa II.
 • Lliure elecció: S’estructura en tres blocs de 6 crèdits ECTS cada un d’ells. Poden correspondre a pràctiques a empreses.

 

Primer curs

Primer semestre

 • Modelatge i animació 3D (8)
 • Xarxes d’ordenadors (6)
 • Introducció a la programació (8)
 • Disseny i utilitat (8)

Segon semestre

 • Narrativa digital (8)
 • Producció i edició audiovisual (8)
 • Programació avançada (8)
 • Programació hipermèdia (6)

 

Segon curs

Primer semestre

 • Disseny de aplicacions mòbils(8)
 • Bases de dades (6)
 • Disseny de interfases i accessibilitat (8)
 • Optativa I (8)

Segon semestre

 • Creació de mons virtuals (8)
 • Projectes web (8)
 • Gestió de projectes (6)
 • Optativa II (8)

 

Tercer curs

Primer semestre

 • Videojocs I (6)
 • Lliure elecció I (6)
 • Optativa III (8)
 • Projecte final de Bàtxelor I (10)

 

Segon semestre

 • Videojocs II (6)
 • Lliure elecció II (6)
 • Lliure elecció III (6)
 • Projecte final de Bàtxelor II (12)

Per què estudiar?
 • Dos títols: oficial de l’Espai Europeu d’Educació Superior per La Salle Open University i Bachelor propi per La Salle Barcelona.

 • Estudis impartits integrament en format Online i amb sessions opcionals al Campus La Salle BCN compatibles amb l’activitat professional.

 • Borsa de treball activa. Oportunitats laborals en sectors amb alta demanda laboral: web, Smartphone, apps, videojocs.

 • Metodologia docent molt pràctica i ús d'eines i aplicacions professionals.

 • Accés a màsters universitaris oficials europeus.

El Coordinador de la formació és:
Villegas Portero, Eva
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Antonijoan Tresens, Marc
Camps Dausà, Joan
Colomer Morera, Arnau
Miralles Esteban, David
Rovira Vall, Marc
Solé Beteta, Xavier
Ubasart Oller, Ramon
Villa Fernández, Guillem
Villagrasa Falip, Sergi
Villegas Pascual, Pau
Villegas Portero, Eva


Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Fulletó Informatiu
Procés d'admissió
Segueix La Salle