Accés eStudy La Salle
Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació per a Arquitectes Tècnics
Àrea
Format
Campus
Idioma
Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació per a Arquitectes Tècnics
Crèdits 60 
A
Data inici: 14/09/2015
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Semipresencial
Número de places: 40 

Presentació

 

Que has de fer per estudiar a La Salle?

 

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als GRAUS 

El procés d'admissió s'inicia el 3 de desembre de 2012 i es manté obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació. Et recomanem iniciar el procés d'admissió abans de finalitzar els teus estudis pre-universitaris, entregant-nos la documentació que tinguis disponible en el moment d'iniciar el procés. 

1. Omplir el formulari d'admissions.

 

  2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

 

  3. Avaluació de la teva candidatura a La Salle. Aquest exercici no es realitza presencialment a La Salle. Haura de realitzar-se individualment i presentar-lo juntament amb la resta de documentació sol.licitada.
 

   
 • Grau en Arquitectura o Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació: Hauràs de presentar un book artístic amb 6 dibuixos. L'exercici permet avaluar les teves habilitats estètiques, de dibuix i creativitat, la capacitat d'observar, entendre i interpretar l'entorn.

     

   
 •  
 • Graus en Enginyeria: Si has realitzat un treball de recerca durant els teus estudis pre-universitaris ens hauràs d'entregar la memòria digitalitzada del treball. En cas contrari, hauràs de realitzar un text de dos pàgines on desenvolupis una idea tecnològica que t'agradaria ser capaç d'implementar a l'acabar la carrera. Els temes que et suggerim són: Creació d'un videojoc, disseny aplicació móbil, un aparell electrònic que millori la qualitat de vida, un instrument musical, una tecnologia o aplicació relacionada amb la industria audiovisual

     

   
 •  
 • Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques: Escull una empresa dins del "FORTUNE 500" que t'interessi i explica amb les teves pròpies paraules com fan servir la tecnologia per a obtenir avantatges competitives al mercat. L'exercici permet avaluar les teves habilitats de raonament i coneixements de l'actualitat del món de la gestió. El redactat ha de ser com a màxim de dos pàgines.
4. Entrevista personal. Si el Comite d'Admissions ho considera necessari, et convocarem a una entrevista personal al campus o a una entrevista online.5. Acceptació6. Reserva de plaça7. Matriculació

  

Beques i Ajuts

 

Informació de Beques i Ajuts

Objectius

D’acord amb la “ORDEN ECI/3855/2007”, de 27 de desembre, el Graduat en Enginyeria d’Edificació podrà:

 • Dirigir l’execució material de les obres d’edificació.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions.
 • Elaborar els projectes tècnics.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries.
 • Dirigir i gestionar l’ús, conservació i manteniment dels edificis.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

Fonamentalment: gestionar el procés constructiu de forma integral incloent projecte, industrials, procés productiu, qualitat i seguretat, economia, aspectes legals i administratius i manteniment i explotació.

 

Els Graduats en Enginyeria d’Edificació podran desenvolupar la seva activitat en despatxos professionals, en empreses promotores, project manager, en empreses constructores o industrials del sector, en administracions públiques, ensenyament, etc.

Requisits d'Accés

Dirigit a Arquitectes Tècnics amb un mínim de 2 anys entre l'obtenció d'ambdues titulacions, per tal de facilitar el seu accés al nou títol de Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació.

Apartat 1 (25 Crèdits ECTS)
Legislació i Normativa (6 ECTS)
Empresa: Agents del procés constructiu (6 ECTS)
Detalls constructius (4 ECTS)
Dret i Administració a la construcció (4 ECTS)
Gestió de Projectes (5 ECTS)

Apartat 2 (21 Crèdits ECTS)
Química i Geologia (6 ECTS)
Sostenibilitat i Energies Renovables (6 ECTS
Informàtica III (PRESTO, TCQ, etc.) (3 ECTS)
Idioma modern (6 ECTS)

Apartat 3 (6 Crèdits ECTS)
Pràctiques externes (6 ECTS)

Apartat 4 (8 Crèdits ECTS)
Projecte Final de Grau (adequació i defensa) 8 ECTS

Crèdits totals a realitzar: 60 Crèdits ECTS

Per què estudiar?
 • El claustre de professors i professionals, de gran prestigi, compaginen la docència amb l’activitat professional aportant la seva experiència pràctica en projectes emblemàtics a nivell internacional. El claustre (arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, economistes, advocats, etc.) aborda els continguts docents de forma transversal, elevant el nivell formatiu.

 • L’adequació dels programes formatius a les necessitats reals del mercat, obrint el ventall d’opcions laborals dels Enginyers d’Edificació a tots els agents del procés constructiu. Es fa especial èmfasi, en totes les assignatures, en la tecnologia com a eina, en el rigor, professionalitat, ètica i honestedat, que són imprescindibles si volem millorar un sector que reclama una nova manera de fer per tendir a l’excel·lència. Algunes assignatures s’imparteixen en anglès, per que al finalitzar tinguis un adequat nivell que et permeti treballar a tota Europa.

 • Les Noves Tecnologies: L’escola d’Arquitectura de La Salle va ser creada a partir de l’escola d’enginyeria, amb més de 100 anys d’història, i en contacte amb empreses tecnològiques. Aquest ingredient tecnològic és clau i crucial. L’arquitecte ha de conèixer els sistemes expertes de coneixement, anàlisi, informació i gestió, les eines tecnològiques per al disseny i càlcul arquitectònic, etc. Per aquest motiu, els estudis d’arquitectura incorporen la tecnologia i la innovació per a adaptar-se a les necessitat de la societat actual i incorporar la tecnologia com a factor diferencial en les seves obres.

 • Podràs participar al projecte Oikodomos, el qual, és un projecte d’investigació pedagògica finançat pel Life Long Learning Programme de la Unió Europea  que coordina el grup ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle  i en el que participen escoles d’arquitectura i urbanisme i centres d’investigació de  Bèlgica, Xipre, França, Eslovàquia, Espanya, Suïssa i el Regne Unit. L’objectiu del projecte és la creació d’un campus virtual dedicat a l’estudi dels modes d’habitar i les formes de la vivenda a la Europa contemporània.

  Projecte OIKODOMOS La Salle ARC

 • Troncalitat amb Arquitectura. A La Salle, els estudiants de Ciències i Tecnologies de l’Edificació i els d'Arquitectes realitzen el primer curs junts i treballen conjuntament, a nivell igualitari, al llarg de tots els estudis. Així es treballa l’exercici professional dels respectius títols tant en assignatures teòriques com pràctiques.

 • Pel foment del treball en equip. Una formació conjunta entre Arquitectes i Enginyers d’Edificació, des de l’inici fins el final de la carrera, com a base de la seva futura col·laboració professional.

 • La vinculació amb el món empresarial. La relació constant Universitat– Empresa permet avaluar la qualitat, la consecució de les capacitats i competències exigides i adaptar el pla d’estudis a les necessitats de la construcció. Aquesta vinculació et permet realitzar pràctiques professionals, en els dos darrers cursos de la carrera, en despatxos professionals, promotores, constructores, administracions públiques, etc., on conviuràs en la teva vida activa i et facilitarà la inserció laboral.

 • La Salle i FAD (asociació que té com objectiu promoure el disseny i l’arquitectura a nivell cultural, econòmica i social) han treballat conjuntament en el desenvolupament del projecte MATER, a través del qual es desenvoluparan projectes per oferir serveis de formació, consultoria, vigilància tecnològica i promoció de la innovació en materials, que estaran a disposició d’estudiants del campus.

  MATER

 • Q9 és una revista, àgora digital i font d’informació útil fet per i per a estudiants d’arquitectura. Q9 neix a l’octubre de 2012 a l’aula Q9 de la ETSALS (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle de Barcelona).

  VisítalaDades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Procés Admissió
Programa de Beques
Allotjament
Fulletó Informatiu
Segueix La Salle