Accés eStudy La Salle
Bachelor en Informàtica per La Salle BCN (Títol en extinció)
Àrea
Format
Campus
Idioma
Bachelor en Informàtica per La Salle BCN (Títol en extinció)
Crèdits 180 
A
Data inici: 01/10/2015
Horari:  On line amb sessions de reforç en horaris compatibles amb la feina
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Online
Número de places: 0 

Presentació

Extinció del programa formatiu de Bachelor:
No s’admetran alumnes de primer ingrés per estudiar un Bachelor de La Salle Campus Barcelona a partir del curs 2016-2017 i en endavant.

Existeix una gran demanda de perfils tècnics en Informàtica en molts àmbits de la nostra societat.

El mercat de producció de software no para de créixer i amb l’important augment de dispositius mòbils (smartphones, tablets, portàtils, etc.) les oportunitats en el desenvolupament d’aplicacions en aquest camp són molt elevades.

El Bachelor en Informàtica per La Salle Campus BCN forma a titulats amb aquest perfil que tanta demanda té i tan necessari és en la nostra societat de la informació. 

El perfil competencial del títol propi de Bachelor de La Salle Campus BCN s’aconsegueix cursant el bàtxelor en informàtica per la Universitat Oberta La Salle en format online, juntament amb sessions opcionals de reforç en horaris compatibles amb la feina.

Objectius

Amb aquest títol els estudiants aprenen a dissenyar, crear i gestionar aplicacions informàtiques i mantenir-les, en qualsevol de les plataformes existents.

Sortides professionals

 • Desenvolupador apps mòbils (Android / iOS) i web apps (HTML5).
 • Desenvolupador d’aplicacions web.
 • Integrant d’equips multidisciplinars per la creació de continguts digitals.
 • Administrador de sistemes informàtics.
 • Marketing i comunicació digital.
 • Responsable de projectes.

Requisits d'Accés

Dirigit a titulats de Cicles Formatius de Grau Superior de les especialitats següents:

 • DAM: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • DAW: Desenvolupament d'Aplicacions per WEBs.
 • ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • DAI: Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques.
 • STI: Sistemes de Telecomunicació i Informàtica.

Amb possibilitat de convalidacions fins a 60 crèdits ECTS (1 curs acadèmic).

El Bachelor en informàtica de La Salle Campus BCN està marcat pel programa acadèmic del Bàtxelor en informàtica de la UOLS, estant les sessions opcionals de reforç alineades amb aquest programa acadèmic.

El programa acadèmic del Bàtxelor en Informàtica de la UOLS està organitzat en tres cursos acadèmics (180 crèdits ECTS) de dos semestres cadascun. Cada semestre està organitzat en assignatures de 6 crèdits ECTS (excepte el Projecte final de carrera, que té 12 crèdits ECTS).

El pla d'estudis inclou assignatures obligatòries (144 crèdits ECTS), assignatures optatives (18 crèdits ECTS) i crèdits de lliure elecció (18 crèdits ECTS).

Les assignatures optatives i els crèdits de lliure elecció et permetran adaptar els teus estudis a les teves necessitats o preferències.

Les assignatures s'estructuren en els següents mòduls:

 • Formació bàsica: Matemàtiques I, Matemàtiques II, Anglès I, i Anglès II.
 • Direcció i gestió: Gestió empresarial, Economia, Legislació informàtica, i Gestió de projectes.
 • Enginyeria del programari i programació: Fonaments de programació, Projectes de programació, Disseny i programació orientada a objectes, Bases de dades, Sistemes d'Informació, Projectes informàtics I, Projectes informàtics II, Projectes web, i Programació avançada.
 • Enginyeria de sistemes i xarxes: Introducció als ordinadors, Introducció als sistemes operatius, Xarxes d'ordinadors, Seguretat informàtica, i Administració de sistemes.
 • Assignatures optatives: aquest mòdul està format per tres assignatures, a escollir entre les següents: Entorns de programació web, Administració de bases de dades, Enginyeria del programari, Gestió de Serveis i resolució d'incidències, Disseny d'infraestructures de xarxa i explotació de serveis , Monitorització de xarxes, Arquitectura de computadors, Cloud computing, Business Intelligence i Mineria de Aades, i Sistemes operatius avançats. No se garantiza que siempre estén abiertas todas las asignaturas optativas.
 • Lliure elecció: s'estructura en tres blocs de 6 crèdits ECTS cadascun d'ells. 
 • Projecte final de carrera: aquest mòdul consta d'una sola assignatura de 12 crèdits ECTS, el Projecte final de carrera.

El detall del pla d’estudis amb el contingut de les assignatures el podeu trobar en el següent enllaç de la UOLS.

Per què estudiar?
 • Dos títols: Bàtxelor oficial de l’Espai Europeu d’Educació Superior per La Salle Open University i Bachelor propi (títol professionalitzador) per La Salle Campus Barcelona.

 • Estudis impartits íntegrament en format Online i sessions opcionals de reforç al Campus La Salle BCN compatibles amb l’activitat professional. Aquestes sessions de reforç no formen part del bàtxelor de la UOLS, sinó del títol propi de La Salle Campus BCN, amb objectiu de contextualitzar la formació al territori.

 • Borsa de treball activa a La Salle Campus BCN. Oportunitats laborals en sectors amb alta demanda laboral: web, Smartphone, apps, videojocs.

 • Metodologia docent molt pràctica i ús d'eines i aplicacions professionals.

 • Accés a màsters universitaris oficials europeus.

El coordinador de Bachelor de La Salle Campus Barcelona és
Canaleta Llampallas, Xavier
El claustre de professors del Campus La Salle Barcelona està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
La informació relativa al Bàtxelor per la UOLS, que inclou el claustre de professors, es pot trobar al següent link - Informació Bàtxelors UOLS  
Descarrega arxius
Fulletó Informatiu
Procés d'admissió
Segueix La Salle