Accés eStudy La Salle
Bachelor en Informàtica
Àrea
Format
Campus
Idioma
Bachelor en Informàtica
Crèdits 180 
A
Data inici: 14/09/2015
Horari:  De dilluns a dijous de 17h. a 21.30h.
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: -
Número de places: 50 

Presentació

Existeix una gran demanda de perfils tècnics en Informàtica en molts àmbits de la nostra societat.

El mercat de producció de software no para de créixer i amb l’important augment de dispositius mòbils (smartphones, tablets, portàtils, etc.) les oportunitats en el desenvolupament d’aplicacions en aquest camp són molt elevades.

El Bachelor en Informàtica forma a titulats amb aquest perfil que tanta demanda té i tan necessari és en la nostra societat de la informació. 

Objectius

Durant la carrera els estudiants aprenen a dissenyar, crear i gestionar aplicacions informàtiques i mantenir-les, en qualsevol de les plataformes existents.

Sortides professionals

 • Desenvolupador apps mòbils (Android / iOS) i web apps (HTML5).
 • Desenvolupador d’aplicacions web.
 • Integrant d’equips multidisciplinars per la creació de continguts digitals.
 • Administrador de sistemes informàtics.
 • Marketing i comunicació digital.
 • Responsable de projectes.

Requisits d'Accés

Dirigit a titulats de Cicles Formatius de Grau Superior de les especialitats següents:

 • DAM: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • DAW: Desenvolupament d'Aplicacions per WEBs.
 • ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • DAI: Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques.
 • STI: Sistemes de Telecomunicació i Informàtica.

Amb possibilitat de convalidacions fins a 60 crèdits ECTS (1 curs acadèmic sencer).

Primer curs

Primer semestre

 • Programació 1 (5 ECTS)
  Introducció a programació utilitzant llenguatge C.
 • Fonaments de disseny i Disseny d'interfícies (5 ECTS)
  Coneixement d’eines com Adobe Illustrator i Adobe Photoshop. Disseny d’aplicacions interactives.
 • Bases de dades 1 (5 ECTS)
  Introducció al disseny i utilització de bases de dades.
 • Introducció als ordinadors (5 ECTS)
  Introducció a l’estructura dels ordinadors i el seu entorn.
 • Telemàtica 1 (5 ECTS)
  Disseny i implementació de xarxes d’àrea local.
 • Business and Computers 1 (5 ECTS)
  Matèria de gestió amb pràctica d’anglès per millorar el nivell de l’idioma.

Segon semestre

 • Programació 2 (5 ECTS)
  Introducció a l'algorísmica a través dels llenguatge de programació Java i C.
 • Usabilitat i accessibilitat (5 ECTS)
  Fonaments bàsics d’usabilitat, experiència d’usuari i accessibilitat (per a qualsevol usuari independentment de les seves capacitats).
 • Bases de dades 2 (5 ECTS)
  Aprofundiment en la utilització de bases de dades en diferents entorns de programació.
 • Administració de Sistemes Operatius 1 (5 ECTS)
  Eines per poder administrar sistemes operatius de diferents tipus per usuari.
 • Telemàtica 2 (5 ECTS)
  Interconnexió de xarxes segures amb Internet.
 • Business and Computers 2 (5 ECTS)
  Matèria de gestió amb pràctica d’anglès per millorar el nivell de l’idioma.

 

Segon curs

Primer semestre

 • Programació Orientada a Objectes 1 (5 ECTS)
  Introducció a l’orientació a objectes i programació en Java.
 • Programació Avançada 1 (5 ECTS)
  Algorísmica avançada i estructures de dades.
 • Fotografia digital (5 ECTS)
  Aprendre a desenvolupar-se en el món de la fotografia de forma autònoma: principis de la tècnica fotogràfica, el llenguatge de la imatge, la composició i el tractament de la imatge digital un cop capturada.
 • Creativitat (5 ECTS)
  Exploració de tècniques que ajuden a generar idees aplicables a multitud de situacions.
 • Producció de vídeo (5 ECTS)
  Coneixement d’ eines, equips i recursos necessaris per a dur a terme una producció audiovisual.
 • Màrqueting i Comunicació (5 ECTS)
  Coneixements de publicitat, màrqueting directe, Internet, mitjans interactius, promoció de vendes, relacions públiques, venda personal.

Segon semestre

 • Programació Orientada a Objectes 2 (5 ECTS)
  Orientació a Objectes i programació en Java avançada.
 • Programació avançada 2 (5 ECTS)
  Eines avançades: threads, sockets, interrupcions,...
 • Projectes web 1 (5 ECTS)
  Desenvolupament d'aplicacions web de qualsevol magnitud (PHP, CSS, HTML, MySQL).
 • Videojocs (5 ECTS)
  Assolir un bon nivell de coneixement teòric i pràctic sobre el desenvolupament de videojocs 3D.
 • Producció d’àudio (5 ECTS)
  Coneixement d’eines i dels processos necessaris per a dur a terme petites produccions musicals, creació d’efectes sonors per a ser integrats dins d´una producció audiovisual i/o multimèdia.
 • Metodologia del software (5 ECTS)
  S'estudien les tècniques d'especificació de sistemes de software (ERS) a nivell d´anàlisi i a nivell de disseny per la construcció d´aplicacions.

 

Tercer curs

Primer semestre

 • Aplicacions Mòbils 1 (5 ECTS)
  Desenvolupament d’aplicacions natives per Android (smartphones i tablets).
 • Projectes web 2 (5 ECTS)
  Desenvolupament d'aplicacions web (Frameworks).
 • Administració de Sistemes Operatius 2 (5 ECTS)
  Eines per poder administrar sistemes operatius de diferents tipus per servidors. Virtualització.
 • Tendències tecnològiques (5 ECTS)
  Explicació de tecnologies emergents i de darrera generació (cloud computing, big data,...).
 • Gestió de projectes (5 ECTS)
  Coneixements de l’abast dels productes, gestió de compres, gestió de recursos humans i comunicacions.
 • Emprenedoria (5 ECTS)
  Coneixements de l'art i la ciència d'iniciar una nova aventura empresarial, des de la generació d'idees, passant per la preparació de plans de negocis, fins el creixement i la recollida de beneficis.

 

Segon semestre

 • Aplicacions mòbils 2 (5 ECTS)
  Desenvolupament d’aplicacions interactives per IOS (incloent iPhone, iPad o iPodTouch).
 • Legal i finances (5 ECTS)
  Conceptes bàsics de dret mercantil, dret laboral, organització empresarial, anàlisi de l’empresa, entre d’altres.
 • Treball final de Bachelor (20 ECTS)

Per què estudiar?
 • Doble titulació: Bachelor en informàtica (propi) de La Salle - Universitat Ramon Llull i Bachelor en informàtica (oficial de l'Espai Europeu d'Educació Superior) de l'Open University La Salle.

 • Estudis en horaris compatibles amb l'activitat professional, tant online com al Campus Barcelona.

 • Borsa de treball activa. Oportunitats laborals en sectors amb alta demanda laboral: web, Smartphone, apps, videojocs.

 • Metodologia docent molt pràctica i ús d'eines i aplicacions professionals.

 • Accés a màsters universitaris oficials europeus.

El Coordinador de la formació és:
Canaleta Llampallas, Xavier
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Antonijoan Tresens, Marc
Campmany Llorens, Marc
Camps Dausà, Joan
Canaleta Llampallas, Xavier
Kinnear -, Lisa
Solé Beteta, Xavier
Sánchez Rodríguez, Julia
Ubasart Oller, Ramon
Villa Fernández, Guillem
Villegas Pascual, Pau
Villegas Portero, Eva


Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Fulletó Informatiu
Procés d'admissió
Segueix La Salle