Accés eStudy La Salle
Bachelor en Informàtica
Àrea
Format
Campus
Idioma
Bachelor en Informàtica
Crèdits 180 
A
Data inici: 01/10/2015
Horari:  On line amb sessions de reforç en horaris compatibles amb la feina
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Online
Número de places: 50 

Presentació

Existeix una gran demanda de perfils tècnics en Informàtica en molts àmbits de la nostra societat.

El mercat de producció de software no para de créixer i amb l’important augment de dispositius mòbils (smartphones, tablets, portàtils, etc.) les oportunitats en el desenvolupament d’aplicacions en aquest camp són molt elevades.

El Bachelor en Informàtica forma a titulats amb aquest perfil que tanta demanda té i tan necessari és en la nostra societat de la informació. 

Objectius

Durant la carrera els estudiants aprenen a dissenyar, crear i gestionar aplicacions informàtiques i mantenir-les, en qualsevol de les plataformes existents.

Sortides professionals

 • Desenvolupador apps mòbils (Android / iOS) i web apps (HTML5).
 • Desenvolupador d’aplicacions web.
 • Integrant d’equips multidisciplinars per la creació de continguts digitals.
 • Administrador de sistemes informàtics.
 • Marketing i comunicació digital.
 • Responsable de projectes.

Requisits d'Accés

Dirigit a titulats de Cicles Formatius de Grau Superior de les especialitats següents:

 • DAM: Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.
 • DAW: Desenvolupament d'Aplicacions per WEBs.
 • ASIX: Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.
 • DAI: Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques.
 • STI: Sistemes de Telecomunicació i Informàtica.

Amb possibilitat de convalidacions fins a 60 crèdits ECTS (1 curs acadèmic sencer).

El programa acadèmic del Bàtxelor en Informàtica està organitzat en tres cursos acadèmics (180 crèdits ECTS) de dos semestres cadascun. Cada semestre està organitzat en assignatures de 6 crèdits ECTS (excepte el Projecte final de carrera, que té 12 crèdits ECTS).

El pla d'estudis inclou assignatures obligatòries (144 crèdits ECTS), assignatures optatives (18 crèdits ECTS) i crèdits de lliure elecció (18 crèdits ECTS).

Les assignatures optatives i els crèdits de lliure elecció et permetran adaptar els teus estudis a les teves necessitats o preferències.

Les assignatures s'estructuren en els següents mòduls:

 • Formació bàsica: Matemàtiques I, Matemàtiques II, Anglès I, i Anglès II.
 • Direcció i gestió: Gestió empresarial, Economia, Legislació informàtica, i Gestió de projectes.
 • Enginyeria del programari i programació: Fonaments de programació, Projectes de programació, Disseny i programació orientada a objectes, Bases de dades, Sistemes d'Informació, Projectes informàtics I, Projectes informàtics II, Projectes web, i Programació avançada.
 • Enginyeria de sistemes i xarxes: Introducció als ordinadors, Introducció als sistemes operatius, Xarxes d'ordinadors, Seguretat informàtica, i Administració de sistemes.
 • Assignatures optatives: aquest mòdul està format per tres assignatures, a escollir entre les següents: Entorns de programació web, Administració de bases de dades, Enginyeria del programari, Gestió de Serveis i resolució d'incidències, Disseny d'infraestructures de xarxa i explotació de serveis , Monitorització de xarxes, Arquitectura de computadors, Cloud computing, Business Intelligence i Mineria de Aades, i Sistemes operatius avançats. No se garantiza que siempre estén abiertas todas las asignaturas optativas.
 • Lliure elecció: s'estructura en tres blocs de 6 crèdits ECTS cadascun d'ells. 
 • Projecte final de carrera: aquest mòdul consta d'una sola assignatura de 12 crèdits ECTS, el Projecte final de carrera.

 

Primer curs

Primer semestre

 • Matemàtiques I (6)
 • Anglès I (6)
 • Gestió empresarial (6)
 • Fonaments de programació (6)
 • Introducció als ordinadors (6)

Segon semestre

 • Matemàtiques II (6)
 • Anglès II (6)
 • Legislació Informàtica (6)
 • Projectes de programació (6)
 • Disseny i programació orientat a objectes (6)

 

Segon curs

Primer semestre

 • Economia (6)
 • Bases de dades (6)
 • Projectes informàtics I (6)
 • Xarxes d’ordinadors (6)
 • Introducció als sistemes operatius (6)

Segon semestre

 • Sistemes d’informació (6)
 • Projectes informàtics II (6)
 • Seguretat informàtica (6)
 • Administració de sistemes (6)
 • Lliure configuració I (6)

 

Tercer curs

Primer semestre

 • Gestió de projectes (6)
 • Projectes web (6)
 • Programació avançada (6)
 • Optativa I (6)
 • Lliure configuració II (6)

 

Segon semestre

 • Optativa II (6)
 • Optativa III (6)
 • Lliure configuració III (6)
 • Projecte final de carrera (12)

Per què estudiar?
 • Dos títols: oficial de l’Espai Europeu d’Educació Superior per La Salle Open University i Bachelor propi per La Salle Barcelona.

 • Estudis impartits integrament en format Online i amb sessions opcionals al Campus La Salle BCN compatibles amb l’activitat professional.

 • Borsa de treball activa. Oportunitats laborals en sectors amb alta demanda laboral: web, Smartphone, apps, videojocs.

 • Metodologia docent molt pràctica i ús d'eines i aplicacions professionals.

 • Accés a màsters universitaris oficials europeus.

El Coordinador de la formació és:
Canaleta Llampallas, Xavier
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Antonijoan Tresens, Marc
Campmany Llorens, Marc
Camps Dausà, Joan
Canaleta Llampallas, Xavier
Kinnear -, Lisa
Solé Beteta, Xavier
Sánchez Rodríguez, Julia
Ubasart Oller, Ramon
Villa Fernández, Guillem
Villegas Pascual, Pau
Villegas Portero, Eva


Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Fulletó Informatiu
Procés d'admissió
Segueix La Salle