Accés eStudy La Salle

Membres i col·laboradors


Lluís Vicent, Dr. (Investigador principal) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/vicent.jpgEls seus inicis com a investigador són en l'àmbit dels mètodes numèrics, l'electromagnetisme i el processament digital de la imatge mèdica. En aquest període (1996-2003) va publicar els seus primers treballs, va assistir als primers congressos internacionals i va aconseguir finançament extern per realitzar les seves investigacions. En 2003, en fer-se càrrec de la Direcció dels Estudis Semipresencials de La Salle, va centrar la seva investigació en l'educació i les tecnologies aplicades a l'educació, creant i dirigint el Grup d'Investigació i Desenvolupament de Tecnologies E-Learning (GIDTEL), abordant temàtiques com les plataformes tecnològiques de formació (LMS’s), les eines de treball col·laboratiu síncrones, la interoperabilitat entre eines e-learning i plataformes, les noves metodologies immersives d'aprenentatge actiu o l'avaluació automàtica. En 2008, la projecció internacional del Grup va derivar en la creació de l'Institut e-Learning, emmarcant-ho en la International Association of Lasallian Universities. L'Institut es constitueix com a centre d'investigació, de transferència del coneixement i de divulgació dels avanços pedagògics i tecnològics en el camp de l'aprenentatge. Ha estat l'investigador principal de diversos projectes de convocatòria pública (MEC, MITYC, GENCAT, etc.) i privada, i ha publicat resultats en nombroses revistes i congressos internacionals, sent conferenciant habitual en Universitats i Societats relacionades amb la Investigació en Educació, així com organitzador de congressos i esdeveniments. També, com a resultat de la seva investigació, ha publicat diversos llibres entre els quals destaca Multimèdia in Education: adaptive learning & testing” (World Scientific Press), en 2010.

 

Francesc Miralles, Dr. (Investigador) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/fmiralles.jpg

Francesc Miralles és Director de l'Innova Institute La Salle (Innovació i Esperit Empresarial), i professor d'Estratègia IS, Gestió de la Innovació, Metodologia de la Investigació en BES, Campus La Salle Barcelona, Universitat Ramon Llull. Doctorat en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Dr. Miralles va obtenir un MBA per ESADE. Abans d'unir-se en la BES La Salle – URL, va ocupar el lloc de Director Executiu en la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC). Durant sis anys, Francesc va ser professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de Barcelona, on va oficiar de Degà i va participar en l'execució de diversos nous programes en els estudis de Telecomunicacions a nivell de grau i postgrau. Amb anterioritat, Francesc va exercir el càrrec d'investigador sènior en PriceWaterhouseCoopers – IESE eBusiness Center i de professor associat en el Departament de Sistemes d'Informació en ESADE Business School. Dr. Miralles ha publicat en revistes i conferències internacionals i ha participat activament en la revisió de treballs de recerca com a editor associat i revisor. En l'actualitat, els seus interessos d'investigació se centren a l'àrea de la Gestió de les Tecnologies de la Informació, Gestió en la Innovació i l’Esperit Empresarial. Ha participat en diversos projectes internacionals d'investigació finançat per la Comissió Europea, el CICYT (govern espanyol), i el programa CENIT (Ministeri de Ciència i Innovació). Ha estat molt actiu en l'adaptació dels programes educatius al marc de l'EEES. Va dirigir dos projectes d'adaptació a l'EEES que van ser premiats amb la Distinció Jaume Vicens Vives per la Generalitat de Catalunya en 2005 i 2006. Durant tres anys, Francesc ha estat membre del comitè executiu del International Conference on Information Systems (ICIS), finançat per la Association for Information Systems (AIS). Va ser co-president del ICIS’02 celebrada a Barcelona al desembre del 2002. Francesc també ha ocupat el càrrec de director executiu en Tecnologies de la Informació (TI) en Retevisión (ONO) i en altres empreses TI. També ha treballat com a consultor independent en projectes d'estratègia TI i gestió de projectes.

 

Jaume Anguera, Dr. (Investigador)  


Jaume Anguera

Jaume Anguera va rebre el títol d'Enginyer Tècnic en Sistemes Electrònics i el títol d'Enginyer Electrònic, tots dos de la Universitat Ramon Llull (URL), en 1994 i 1998 respectivament, i el títol d'Enginyer i Doctorat en Enginyeria de Telecomunicació, tots dos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en 1998 i 2003 respectivament. En 1997-1999 es va incorporar al Grup d'Enginyeria Electromagnètica i Fotònica del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC com a investigador en antenes microstrip basades en fractals. En 1999 va ser investigador en Sistemes Radiants on va participar en el disseny d'una sèrie de pegats microstrip inspirats en fractals i de freqüència i polarització dual per a comunicacions mòbils. En el mateix any es va convertir en professor adjunt al Departament d'Electrònica i Telecomunicacions de la Universitat Ramon Llull, on actualment imparteix Teoria d'Antenes. Des de 1999 treballa en l'empresa Fractus on ocupa el càrrec de director de R+D. En Fractus porta projectes d’antenes per a sistemes d'estació base, antenes per a automoció, i, actualment, gestionant projectes d'antenes sense fils i de terminals de mà. Els seus interessos de recerca actuals són sobre les antenes petites i multibanda, antenes basades en fractals, xarxes de banda ampla coincidents, sistemes de diversitat d'antena, dosimetria electromagnètica, antenes genètiques optimitzades, i antenes per a dispositius mòbils. També col·labora en activitats de litigis, llicències i processament de patents, així com en productes i serveis de negoci. De setembre de 2003 a maig de 2004 va estar treballant en Fractus-Corea (República de Corea del Sud) on va gestionar i va guanyar projectes d'antenes multibanda i miniatura per a telèfons mòbils i aplicacions sense fils per a empreses com Samsung i LG. Des de 2005 ha estat duent a terme projectes de recerca en el camp de les antenes per a dispositius mòbils i aplicacions sense fils en el marc de col·laboració Indústria-Universitat: Fractus i el Departament d'Electrònica i Telecomunicacions de la Universitat Ramon Llull. Molts dels seus alumnes han estat premiats pel millor doctorat i projecte fi de carrera per institucions espanyoles (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Ministerio de Ciencia e Innovación de España). Té més de 53 patents d'invenció concedides (la majoria d'elles amb llicència per a grans empreses) i 83 patents més en tramitació en el camp de les antenes. És autor de més de 140 revistes nacionals i internacionals, d'articles per a conferències nacionals, i ha dirigit més de 60 tesis de llicenciatures i projectes fi de carrera. També és assessor de diversos estudiants de doctorat.

 

August Climent, Dr. (Investigador)  


August ClimentCatedràtic de la Universitat Ramon Llull, va obtenir la seva llicenciatura en Ciències Físiques a la Universitat de Barcelona. En 1986, va obtenir el seu doctorat per la Universitat de València. La seva tesi va consistir en l'estudi acústic de la llengua catalana i la síntesi automàtica del parla a partir de text. Va ser president del Comitè per al Control Acústic i Electroacústic de les Seus Olímpiques dels Jocs Olímpics Barcelona 92. Ha estat Cap del Departament d'Acústica al Campus La Salle de la Universitat Ramon Llull i Vicerector d'Investigació i Transferència de Tecnologia de la mateixa Universitat durant 8 anys. Ha estat Investigador principal en els projectes: DGICYT PB87-0774-C02-02 i DGICYT PB94-0699-C04-04. Va actuar com a responsable de subprojecte en: DGICYT PB90-0704. Des de la Universitat ha dirigit nombrosos projectes de transferència de tecnologia. Organitzador de Jornades i Congressos entre els quals cal destacar: -Col·loqui Internacional sobre les noves tecnologies en l'àmbit de la docència. Organitzat per Enginyeria La Salle. Data: 12-13-14 de juny de 1997. -Organitzador de la trobada de l'Associació Internacional d'Universitats Lasalianes (AIUL) Trobada VII (Gener 2004) a Barcelona. Té més de 30 publicacions especialitzades i ha participat en més de 20 congressos nacionals i internacionals. Actualment treballa com a assessor i professor sènior en Acústica en el Departament de Tecnologies Audiovisuals de la mateixa Universitat. Les seves línies actuals d'investigació se centren en l'Acústica i la Innovació Tecnològica de l'Ensenyament Universitari.

 

Oscar García, Dr. (Investigador) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/oscarg.jpgDisposa d'una llicenciatura en Telecomunicacions, a més un màster i un doctorat en Enginyeria Electrònica, respectivament, en 1995, 1998 i 2004, a l'Escola d'Enginyeria La Salle en la Universitat Ramon Llull (URL), Barcelona, Espanya. El seu doctorat es va centrar en la simulació automàtica d'objectes deformables aplicats a la Telemedicina, parcialment finançat per EPSON Ibèrica “premi Rosina Ribalta” pel millor projecte pre-doctoral (1999). Ha gaudit de diverses estades a l'estranger, com en el IMSC (Integrated Media Systems Center, University of Southern California - USC, Los Angeles, California, USA, 1998), en el VIS Lab (The Henry Samueli School of Engineering, University of California at Irvine - UCI, 2005) i en el Centre Tecnològic d'Entreteniment (Carnegie Mellon University - CMU, 2008-2009). Durant aquestes estades ha treballat en la implementació i disseny de Jocs Seriosos (Serious Games) intentant resoldre diversos problemes relacionats amb la simulació i les oportunitats d'aprenentatge des del punt de de vista de l’“experiència multimèdia” i de l’“aprenent-fent” (learning-by-doing). Les seves recents presentacions, articles i conferències inclouen temes com “Augmentar el coneixement a través dels jocs i la interacció”, “Incrementar les habilitats mitjançant tecnologies per a la virtualitat del curs”, “Habilitats dins d'un projecte – mètode basat en: una titulació en Enginyeria Multimèdia” i “Entreteniment educatiu en la formació multimèdia: Disseny de perfils professionals”, entre altres. El Dr. García lidera l'Àrea de Coordinació dels Estudis Multimèdia en el Departament de Tecnologies Mèdia des de 2002. També dirigeix el programa de grau en Enginyeria Multimèdia i el Màster en Creació, Disseny i Enginyeria Multimèdia (MCDEM).

 

Josep Martí, Dr. (Investigador) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/jmarti.jpgCatedràtic de la Universitat Ramon Llull, va obtenir la seva llicenciatura en Ciències Físiques a la Universitat de Barcelona. En 1986, va obtenir el seu doctorat per la Universitat de València. La seva tesi va consistir en l'estudi acústic de la llengua catalana i la síntesi automàtica del parla a partir de text. Va ser president del Comitè per al Control Acústic i Electroacústic de les Seus Olímpiques dels Jocs Olímpics Barcelona 92. Ha estat Cap del Departament d'Acústica al Campus La Salle de la Universitat Ramon Llull i Vicerector d'Investigació i Transferència de Tecnologia de la mateixa Universitat durant 8 anys. Ha estat Investigador principal en els projectes: DGICYT PB87-0774-C02-02 i DGICYT PB94-0699-C04-04. Va actuar com a responsable de subprojecte en: DGICYT PB90-0704. Des de la Universitat ha dirigit nombrosos projectes de transferència de tecnologia. Organitzador de Jornades i Congressos entre els quals cal destacar: -Col·loqui Internacional sobre les noves tecnologies en l'àmbit de la docència. Organitzat per Enginyeria La Salle. Data: 12-13-14 de juny de 1997. -Organitzador de la trobada de l'Associació Internacional d'Universitats Lasalianes (AIUL) Trobada VII (Gener 2004) a Barcelona. Té més de 30 publicacions especialitzades i ha participat en més de 20 congressos nacionals i internacionals. Actualment treballa com a assessor i professor sènior en Acústica en el Departament de Tecnologies Audiovisuals de la mateixa Universitat. Les seves línies actuals d'investigació se centren en l'Acústica i la Innovació Tecnològica de l'Ensenyament Universitari.

 

Miquel Àngel Barrabeig, Dr. (Investigador)  


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/mangel.jpgEls seus interessos se centren en l'aplicació dels resultats de la investigació a la millora de la qualitat i resultats docents. En les diferents responsabilitats administratives ha participat en les comissions acadèmica i Junta de govern de la Universitat. Com a membre del Patronat de la Universitat Ramon Llull i de la direcció de FUNITEC ha impulsat les experiències d'adaptació a l'EEES, l'acreditació del claustre de professors, la conversió dels títols d'enginyeria i arquitectura als nous graus i a potenciar el suport de les TIC als programes d'estudis. La investigació actual se centra en l'anàlisi i modelització de les dades recollides en l'ús de campus virtuals. Llicenciat en Ciències Biològiques i en Informàtica, doctor per a la Universitat Ramon Llull i amb el grau de suficiència investigadora al programa de doctorat de la ETSEEI.

 

David Fonseca, Dr. (Investigador)  


David Fonseca

És Enginyer Tècnic de Telecomunicacions per La Salle, Universitat Ramon Llull (URL, 1998), Màster en GIS (Sistemes d'Informació Geogràfica, per la Universitat de Girona, 2003), Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Universitat Oberta de Catalunya -UOC-, 2006), Diploma d'Estudis Avançats (URL, 2007), Màster Oficial en la Societat de la Informació i el Coneixement (UOC, 2009), i finalment va presentar la seva tesi doctoral “Avaluació emocional de l'experiència d'usuari en la visualització d'imatges arquitectòniques segons l'entorn visual" (URL, 2011). Ha centrat la seva investigació com a membre del Departament de Tecnologies Mèdia (DTM) de La Salle (2005-2011) en projectes de HCI. La seva activitat investigadora s'ha centrat en la generació de vincles dinàmics entre l'educació en el marc de l'arquitectura i la visualització emocional de les imatges, vídeos i dades d'arquitectura en diferents dispositius. En relació amb la seva producció científica, ha organitzat alguns esdeveniments com a tallers, sessions especials i edicions especials de revista amb les principals organitzacions multimèdia i d'enginyeria: Workshop MSIADU en ACM MM 2009, UBICC Journal Special Issue 2010, VIUE en DICTAP 2011, Workshop HFM en IEEE ICME 2011, etc. També ha estat relacionat amb diversos projectes nacionals i internacionals, per exemple: SiMCUD (sistema metodològic creat amb usuaris de mobilitat reduïda, 1r Premi en la investigació en discapacitats 2008 per la Fundació Associació Mútua), o com a gerent administratiu en projectes europeus com intUBE (224.286), i OIKODOMOS-II (177090-LLP-1-2010-1-ÉS-ERASMUS-EAM). Actualment és el responsable dels tutors acadèmics del grau d'Arquitectura La Salle, i posseeix les certificacions d’Autodesk en AutoCAD, Autodesk Map i Autodesk Revit. Així mateix s'ha centrat en la millora de l'educació utilitzant tecnologies avançades com els telèfons mòbils o dispositius del tipus tableta.

 

Xavier Senmartí, Dr. (Investigador) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/xevi.jpgLa seva investigació ha estat centrada bàsicament en metodologies de seguiment dels alumnes per millorar el seu aprenentatge. Va començar fa uns 25 anys a impartir classes a la universitat a l'àrea de les matemàtiques i porta uns 23 anys impartint classe a l'àrea de l'electrònica. Totes les seves investigacions han ajudat a millorar la docència en aquesta àrea. Des de l'any 1987 fins al 1996 la seva activitat es va realitzar des de l'àmbit de l'adreça del departament d'Electrònica el que li va permetre aplicar les seves investigacions a totes les assignatures del departament. Però sobretot va poder incidir en tota l'Escola Universitària quan se li va encarregar, a partir del 1996, l'adreça del departament de l'alumnat on una de les tasques fonamentals consistia en la millora del seguiment de l'alumnat i l'aplicació de noves metodologies d'aprenentatge. Finalment, a partir de l'any 2006 se li va encarregar l'adreça de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació que li ha permès continuar aplicant la seva recerca en l'àmbit de la formació dels estudiants.

 

Jordi Margalef, Dr. (Investigador) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/jordm.jpgLa seva investigació s'ha centrat en l'àmbit de l'electrònica i l'aplicació de les noves tecnologies en l'ensenyament de les mateixes. Des de fa dues dècades imparteix classes a l'àrea d'electrònica i ha traslladat els resultats de totes les seves investigacions per a la millora de pràctiques en aquest àmbit docent. Aquest cúmul d'experiència li ha permès obtenir múltiples dades contrastades que han estat usades com a eina de millora contínua de la docència. Des de la direcció del Departament d'Electrònica d'Enginyeria La Salle des de l'any 1996, va traslladar tots aquests resultats i coneixements, no solament a les seves assignatures, sinó a totes aquelles que eren de l'àmbit departamental. Igualment, des de l'any 2006 com secretari acadèmic de la institució universitària d'Enginyeria La Salle, ha intentat promoure la incorporació de noves metodologies en aquesta institució basades en els seus estudis anteriors. Ha participat en diversos projectes de convocatòria pública i privada, i ha publicat resultats en revistes i congressos internacionals. Igualment s'ha especialitzat en organització d'esdeveniments.

 

Xavier Canaleta (Investigador) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/xavic.jpgEls inicis en el camp de la investigació es remunten al període 1995-2000 on participa activament en la part tecnològica en projectes amb l'Institut Municipal de la Salut de Barcelona relacionats amb els sistemes d'informació per lesionats en accidents de trànsit, destacant una publicació en un congrés internacional de Salut Pública a Chicago. Paral·lelament a aquesta activitat, en el mateix període desenvolupa la seva activitat docent en centres de secundària i batxillerat aportant, com a Cap del Departament de Matemàtiques i de Tecnologia, els canvis necessaris en l'adaptació dels plans curriculars a la nova legislació. En 2003, ja en l'àmbit universitari, inicia la seva investigació en temes docents aportant diversos articles en les Jornades d'Ensenyament Universitari de la Informàtica (JENUI) des de 2003 al 2010, presentant diferents recursos docents i propostes per a l'adaptació a l'EEES. Durant el període del 2004 al 2008, participa com a investigador en dos grups d'investigació dins de La Salle: el Grup de Sistemes Intel·ligents i més recentment en el Grup de Sistemes Distribuïts, on en aquest últim es realitzen diverses publicacions en congressos nacionals i internacionals. A partir del 2009 agafa el càrrec de Coordinador del Màster Universitari de Formació del Professorat en l'Especialitat de Tecnologia i ajuda a dissenyar el pla d'estudis del mateix per la Universitat Ramon Llull. Com a docent en el mateix Màster segueix realitzant estudis i aportacions sobre l'avaluació per competències i aplicació de les TIC a les aules com a aspectes d'innovació docent. Arran d'aquestes aportacions realitza diversos tallers pràctics sobre la introducció de les TIC com a eines d'aprenentatge (Seminari Internacional: Les TIC i els programes universitaris per a majors: actualització, reptes i propostes de futur i en les Jornades d'Innovació Docent de la Universitat Ramon Llull).

 

Marc Pifarré (Investigador) 


Marc Pifarré

Marc Pifarré és llicenciat en Psicologia per la Universitat Ramon Llull (URL) i Màster en Psicologia Clínica i Psicoteràpia per la Fundació Blanquerna (URL). Ha treballat durant 2 anys en una consultoria privada dedicada a la psicologia clínica. En l'actualitat està treballant en La Salle Campus Barcelona (Universitat Ramon Llull) com a assessor científic en UX (User Experience), és membre del GTM (Grup de Recerca en Tecnologies Mèdia) i col·labora com a professor en diversos màsters (MCDEM, BCM, MCNI, MEB). La seva línia d'investigació consisteix en l'aplicació de mètodes psicològics constructivistes en el camp de l'experiència de l'usuari. Ha desenvolupat i publicat mètodes com SMG (Sensory Metaphor Generation), desenvolupat en la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) i BLA (Bipolar Laddering), desenvolupat en la URL. Avui dia està combinant activitats d'investigació amb R+I (Recerca + Innovació) que permet l'aplicació de mètodes experimentals en projectes d'experiència de l'usuari.

 

Anna Badia (Investigadora) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/abadia.jpgEnginyera Superior en Multimèdia i Enginyera Tècnica en Informàtica de Gestió de La Salle - Universitat Ramón Llull, des de 2007 i 2006 respectivament. També ha cursat el Màster Oficial en Creació, Disseny i Enginyeria Multimèdia en La Salle – URL en 2009, i actualment està complementant la seva formació amb un Graduat en Psicologia a la Universitat Nacional d'Educació a Distància, a la vegada que està realitzant el seu doctorat centrat en temes de docència. Està especialitzada en programació web i treballa en el Departament de Tecnologies Mèdia de La Salle com a professora de diverses assignatures del Grau en Enginyeria Multimèdia i participant en projectes d'investigació. Durant el curs acadèmic 2008/2009, va ser directora en funcions del Grau en Enginyeria Multimèdia. Els seus recents articles presentats en congressos estan centrats en temes docents com: Interactive Learning, Metodologies  Project–Based i Edutaintment, entre altres. Recentment ha assistit als congressos Frontiers in Education del 2010, a Washington (Estats Units) on va presentar “Work in Progress: Soft Skills within a Project–Based Approach: A Multimedia Engineering Degree”, i Foment i Innovació amb Noves Tecnologies en la Docència de l'Enginyeria del 2009, a Vigo (Espanya) on va presentar “Estudis Universitaris en Enginyeria Multimèdia: nous paradigmes i currículums oficials adaptats a l'EEES”. A més, també va participar en l'article “A project-based approach for a Multimedia Engineering Degree” per al 4th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2010, d'Orlando (Estats Units). Ha dirigit des de 2007 diversos Treballs Finals de Grau i Projectes Finals de Carrera, amb especial esment al projecte “Disseny i Implementació d'un sistema de distribució de continguts acadèmics (PM SHOWCASE)”, que va ser presentat en 2009 i qualificat amb la màxima nota, Matrícula d'Honor. En aquest projecte es va desenvolupar una aplicació docent com a suport per a una assignatura del Grau en Enginyeria Multimèdia. En les seves activitats docents, s'inclou la posada en marxa i avaluació de noves metodologies docents. Entre aquestes cal destacar la “Trobada de Progrés Docent”, realitzat en 2010, que va consistir en una sessió conjunta entre professors i alumnes de diferents cursos per debatre sobre les metodologies docents de les assignatures, l'aprenentatge i els grups de treball.

 

Marc Segarra (Gestor tècnic de projectes) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/msegarra.jpgMarc Segarra va ser Responsable de Desenvolupament del Grup d'Investigació i Desenvolupament de Tecnologies E-Learning (GIDTEL) de La Salle Barcelona en 2005, liderant la part tècnica a desenvolupar -per part de La Salle com a soci del consorci- de diferents projectes com el Projecte CAMPUS –projecte per al desenvolupament d'un campus virtual basat en programari lliure que permetés impartir ensenyament online com de forma semipresencial basant-se en solucions tecnològiques centrades en estàndards d'aprenentatge i d'interoperabilitat– i el Projecte edit@ –tenint com a objectiu crear una passarel·la basada en estàndards i codi obert que permetés la interoperabilitat amb sistemes de gestió de continguts existents al mercat i que, mitjançant una interfície d'usuari usable i accessible, ampliés les seves funcionalitats permetent l'edició i publicació dels continguts per al seu ús en diferents dispositius–. En 2008 la projecció internacional del Grup va derivar en la creació de l'E-learning Institute La Salle (ELILS). En l'actualitat realitza les funcions de Gestor Tècnic de Projectes de Desenvolupament i d'Ajudant d'Investigació en l'Institut e-learning. En La Salle ha estat responsable de les plataformes tecnològiques de teleformació, especialment en la seva aplicació als estudis semipresencials. També ha publicat articles en revistes i congressos relacionats amb estàndards d'aprenentatge i d'interoperabilitat, així com la publicació del capítol “Learning Management System” del llibre “Multimedia in Education: Adaptive Learning and Testing” (World Scientific Press), en 2010. Últimament participa en la revisió de treballs de recerca com a revisor associat.

 

Patricia Masana (Coordinadora dels Estudis Semipresencials) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/pmasana.jpgPatricia Masana és coordinadora dels Estudis Semipresencials de La Salle Campus Barcelona des de 2009. En aquest model de formació es combinen classes presencials com a activitats pròpies de l'e-learning. Les classes tradicionals s'han substituït per “sessions digitals”, accessibles a través del campus virtual de La Salle, i que estan acuradament dissenyades pedagògica i tecnològicament. A més, permet la interacció amb els professors i els companys via telemàtica mitjançant videoconferències web, fòrums, e-mail, presentació de diapositives, etc. El seu caràcter investigador l'ha portat a l'estudi de noves metodologies d'aprenentatge, aplicades després als programes semipresencials, i a l'estudi de serveis i eines de la Web 2.0, tant propietàries com a lliures disponibles actualment al mercat, per a la gestió i organització de la informació en l'entorn educatiu. En aquests últims anys, La Salle no ha romàs aliena a la gran reforma universitària que ha suposat el Procés de Bolonya i Patricia ha col·laborat en això mitjançant l'adaptació dels programes semipresencials al nou context, amb el que ha facilitat l'ampliació de les titulacions que s'oferien inicialment en aquesta modalitat passant d'oferir dues enginyeries a tres màsters i dos cursos de complements per aconseguir els títols en Enginyeria. Durant aquest procés també ha contribuït en la investigació i posterior desenvolupament d'una eina per analitzar resultats de competències d'aprenentatge per facilitar l'avaluació d'habilitats mitjançant l'extracció avançada de dades estadístiques de les activitats d'un curs (2009MQD-00163). També ha estat co-responsable de la gestió del suport a usuaris de màsters en La Salle Business Engineering School durant el període 2007-2009.

 

Javier Flaqué (Tècnic en formació) 


http://www.salle.url.edu/semipresencial/portal/images/fflaque.jpg

Tècnic Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques. Els seus primers passos com a desenvolupador en l'Institut van començar a principis del 2010. Va participar en el projecte edit@ (2008-2011) com a analista i tècnic programador. Aquest projecte consistia en crear una passarel·la basada en estàndards i codi obert que permetés la interoperabilitat amb els sistemes de gestió de continguts existents al mercat, i, mitjançant una interfície d'usuari usable i accessible, ampliés les seves funcionalitats i possibilitats; d'aquesta forma, edit@ permet editar, modificar, validar i publicar continguts a través d'un únic workflow. Per al projecte va desenvolupar una aplicació per a la realització d'anàlisis estadístics i mineria de dades dels serveis del projecte edit@. Aquesta aplicació s'encarregava de recopilar les dades generades pels serveis que conformaven el producte, analitzar-los i mostrar-los segons les necessitats del client. Actualment participa en el desenvolupament de diversos projectes com a tècnic programador, també en el Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat com a formador en la plataforma d'aprenentatge online Moodle, i administrador del suport tècnic de la plataforma de videoconferències de La Salle Campus Barcelona.


MBAOL. Experiential MBA OnLine
Xarxes Socials e-learning