Accés eStudy La Salle

Construïm Arquitectura!


El taller introdueix en la comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d´enginyeria vinculats als projectes d´edificació, coneixement adequat dels problemes físics i de diferents tecnologies, així com el comportament dels materials de construcció.

Els alumnes tenen l’ocasió de construir una maqueta a escala d’una estructura per a un edifici. Hauran de dissenyar i muntar el seu propi projecte estructural i aconseguir que pugui suportar unes probes de pes.
Aquest taller és una reflexió sobre el procés de disseny d’un projecte estructural. La definició del projecte incorpora diferents disciplines: la forma té una part de geometria, la resistència està determinada per la física dels materials i, el disseny per un component estètic i funcional. Tot plegat ha de fer veure als alumnes la diversitat de disciplines que fan de l’arquitectura una pràctica professional completa.

 

El professor introduirà als alumnes en els conceptes que incorpora un procés de construcció. Es donarà especial importància als paràmetres relacionats amb continguts de geometria, física i construcció.
S’explicarà el comportament dels materials, les geometries que poden definir una estructura arquitectònica y les tecnologies que les fan possibles en la realitat.
 

Es posaran exemples d’arquitectures singulars on l’estructura és un element destacat de la definició formal dels edificis. Les explicacions es complementen amb imatges i vídeos didàctics.

 

Pràctica

Els alumnes desenvoluparan una maqueta a escala amb diferents materials. Hauran de ser capaços de crear estructures espacials que poden definir la forma d’un edifici. Les peces per a construir l’estructura poden ser làmines, blocs, barres rígides o cordes. Els materials necessaris es donaran als grups per poder fer les maquetes.

 

Aplicació

Per comprovar l’efectivitat de les propostes, es faran unes probes de càrrega i comprovaran si els treballs són resistents al pes.
Les proves han de generar un debat entre els alumnes i professor de les possibilitats de cada tècnica i les capacitats que tenen els materials de construcció.

 

Idioma: Català, Castellà i Anglès

Lloc: La Salle Campus Barcelona

Descarrega't la fitxa del taller

Inscriu-te

Catàleg amb tots els tallers