Accés eStudy La Salle

Visita d'obres


Acompanyarem als alumnes a una obra emblemàtica, en la qual un Arquitecte o Enginyer de l'Edificació ens explicarà, a peu d'obra, les diferents funcions de les persones que participen en la construcció.

Des de La Salle creiem que a més de la formació estrictament acadèmica, hem d'oferir a l'alumne una visió àmplia del món cultural per despertar en ell noves inquietuds. Pretenem que la universitat sigui una institució viva que enriqueixi la formació dels alumnes, per això realitzem visites d'obra “in situ” a llocs emblemàtics.

 

La finalitat del taller és aconseguir que l’alumne comprengui que tots els coneixements que s’expressen mitjançant documents gràfics i escrits esdevenen formes i textures que s’integren en un procés pluridisciplinar que les converteix en una construcció. Per tant, assolirà una visió més global de la professió.

 

En aquest sentit el taller es realitzarà en dos parts: una introducció teòrica, on es presenten les persones que intervenen en el procés d’execució d´un edifici i una visita d´obra a un projecte que estigui en fase d´execució. Es farà un grup per a la visita (es convenient no sobrepassar les 7 persones per grup). Cal tenir present les normes de seguretat i fer cas en tot moment de les instruccions que ens doni el cap d´obra.

 

Cal que l´alumne es familiaritzi amb tot el procés constructiu i l’entengui des de la globalitat. Cada decisió té una repercussió directa en la materialització de l´edifici. Conèixer en profunditat l’execució de l´Arquitectura, permetrà raonar, encertar i col·legiar correctament cada intervenció amb els diversos agents que intervenen a l’obra, amb l’objectiu final de lliurar-la amb el millor resultat possible. No es pot entendre una Arquitectura si no és construïble, però alhora no tot allò que es construeix és Arquitectura.

 

Idioma: Català i Castellà

Lloc: La Salle Campus Barcelona

Descarrega't la fitxa del taller

Inscriu-te

Catàleg amb tots els tallers