Accés eStudy La Salle

Casos d'estudi


Com resultat de la primera fase s’han definit temàtiques de recerca (a nivell tipològic), i s’ha assignat una edificació concreta a cada una d’elles per tal de desenvolupar l’anàlisi i la definició d’estratègies.

Finalment es classifiquen les problemàtiques segons set tipologies, i s'assigna un cas d'estudi a cadascuna d'elles, és a dir, un edifici o complex arquitectònic concret:

 

1.    Indústria hotelera a les ciutats turístiques del litoral: Projecte de reforma de set hotels urbans abandonats en el casc urbà de Sant Feliu de Guíxols, actualment en procés de subhasta pública. 

 

2.    Grans recintes d'equipament en primera línia de costa: Antic Sanatori de la Savinosa, a Tarragona, obra de Francesc Monravà en 1929, pel qual es planteja un nou ús hoteler, cultural i d'oci. 

 

3.    Assentaments turístics de baixa densitat: Complex de Cala Vinya, projectat per l'arquitecte Antonio Bonet Castellana en 1964. El projecte contempla la conversió de l'hotel, en desús, en apartaments tutelats, i la rehabilitació dels serveis i espais públics comuns.


 
4.    Usos culturals en fronts marítims: Incorporació d'un edifici de marina seca i un escenari per al festival d'estiu “Porta Ferrada” en una zona portuària, generant nous espais de passeig i oci lligats al paisatge de la badia.5.    Hotel emblemàtic: L'hotel Panorama de Sant Feliu de Guíxols, singular pel seu enclavament i el seu potencial per regenerar l'entorn i personalitzar el skyline de la ciutat.


6.    Recuperació de la memòria històrica: Edifici de la destil·leria “Anis del Mono” a la platja de Badalona, per evitar la seva desaparició i mantenir així un patrimoni històric de gran valor per a la ciutat. El projecte incorpora espais de museu lligats a la fabricació artesanal del licor.7.    Reconversió de serveis i infraestructures: L'obsolescència del traçat ferroviari que recorre en primera línia la comarca del Maresme va conduir a l'estudi de les estacions de ferrocarril, amb l'objectiu final de resoldre la relació d'aquests pobles amb el seu front marítim. 


Els projectes de rehabilitació d'aquests edificis, amb la incorporació de nous usos lligats al turisme, han contemplat com a prioritaris el manteniment de les característiques arquitectòniques i paisatgístiques dels diferents enclavaments, així com la incorporació de criteris de sostenibilitat, en la construcció i en l'ús, amb l'aplicació de sistemes passius d'eficiència energètica.


La resolució d'aquests casos concrets, des de l'escala territorial fins a la del detall constructiu, ha permès extreure les estratègies d'actuació per a la regeneració d'aquests assentaments amb criteris de sostenibilitat.