Accés eStudy La Salle

ÍNDEX CASOS D'ESTUDI


Com resultat de la primera fase de treball s’han definit quatre temàtiques orienta¬dores de la recerca (a nivell tipològic), i s’ha assignat una edificació concreta a cada una d’elles per tal de desenvolupar l’anàlisi i la definició d’estratègies.

 

 

 

 

 

 

 

a. EDIFICACIÓ RESIDENCIAL

 

b. INFRASTRUCTURES

 

c. GRANS RECINTES D’EQUIPAMENTS

 

d. PAISATGE