Accés eStudy La Salle

ENTORN CASOS D'ESTUDI


Fragmentació de la costa catalana en 6 mapes tipològics, que permeten a una escala 1/20.000 la identificació de possibles casos d'estudi.