Accés eStudy La Salle

Grup


IAM, GRUP D’INVESTIGACIÓ

El grup de recerca, dirigit pel Dr. Robert Terradas Muntañola, es construeix al setembre de 2008, reunint amb un propòsit comú les diverses trajectòries individuals i, en ocasions conjuntes, dels seus membres, tots ells professors i doctorands de LaSalle, adscrits a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Ramon Llull (URL).

 

OBJECTIUS

IAM, grup d’Investigació d’Arquitectura Mediterrània té com a objectiu la recerca i difusió de l’arquitectura en l’entorn mediterrani, en els àmbits del territori i l’edificació, buscant una visió transversal al voltant del projecte arquitectònic.

Les investigacions del grup es dirigeixen a l’estudi dels mecanismes característics de la construcció mediterrània, des de criteris de projecte, observant per exemple els principis d’implantació en el territori, la utilització de materials i sistemes constructius propis, o la presència repetida d’uns espais intermitjos i uns sistemes de protecció climàtica únics.

Tots aquests valors constructius i urbanístics es troben a la tradició arquitectònica popular, i s’incorporen a l’arquitectura moderna per a ser utilitzats com a tipus, no només en l’entorn en el que s’originen, si no en latituds i cultures dispars.

Es tracta de recuperar aquests sistemes específics formals, constructius i d’implantació per que a través d’una valoració tècnica i crítica, proposar actuacions a problemàtiques contemporànies com són, entre d’altres, l’ocupació del territori o l’eficiència energètica en els edificis.

Les activitats del grup es recolzen en la docència investigació que es duu a terme al Màster Oficial i Doctorat “Projecte Integrat d’ Arquitectura” i Taller d’ estiu, a través de les seves línies d’investigació.

 

La línia “Projecte i Tecnologia” incideix en l’anàlisi de les solucions formals i constructives pròpies de l’hàbitat mediterrani des de la pràctica del projecte, amb l’objectiu d’avaluar la seva vigència des dels paràmetres de sostenibilitat actuals.

La línia “Ciutat i Territori” es centra en l’estudi dels models d’ocupació del territori i de construcció de la ciutat mediterrània, amb l’objectiu de generar estratègies de projecte per a la resolució de problemes de planejament actuals.