Accés eStudy La Salle

Emprenedoria


En aquest taller s'ofereix la oportunitat de conèixer què vol dir tenir una mentalitat emprenedora i com ens pot ajudar ja sigui per desenvolupar un projecte propi com per sumar en una iniciativa conjunta. Els participants del taller tenen oportunitat de compartir opinions i treballar conjuntament durant la sessió, afavorint una dinàmica d'aprenentatge compartit amb la guia del professor.

 

Estructura:

 

  • Parlem de què vol dir ser emprenedor.
  • Perquè ens interessa ser emprenedors?
  • Com podem ser emprenedors: identificar un problema, entendre'l,  veure formes de canivar-l'ho, fer una proposta de solució i validar-la.
  • Discussió i resum final.

 

Lloc: La Salle Campus Barcelona

Catàleg amb tots els tallers