Accés eStudy La Salle

Funcions Qualitat


Presentació de les funcions en matèria de qualitat de l'equip de La Salle URL

 

L’àrea de sistemes de gestió lidera el projecte de disseny, implantació i millora continua del sistema de gestió de qualitat de La Salle URL, el qual té com a referència el programa AUDIT que impulsen les agències de qualitat universitàries. A més, actua com a representat de la direcció en les comissions del rectorat de la URL que treball la millora continuada de les polítiques de qualitat a nivell universitari: Unitat de qualitat i innovació Acadèmic-Docent (UQIAD) i comissió de qualitat.

 

L'oficina de planificació, qualitat i acreditació acadèmica lidera els projectes d'acreditacions per agències de qualitat universitària, així com la mida de la satisfacció dels grups d'interès amb l’activitat docent de La Salle URL. A més, és propietària dels processos relacionats amb l’assegurament de la qualitat dels programes formatius que conformen el marc VSMA (Verificació, Modificació, Seguiment i Acreditació).

 

Director de sistemes de gestió i informació: Josep Maria Ribes

e-mail: jmribes@salleurl.edu

Telèfon: 932 902 400 (ext. 2225)

C/ Sant Joan de la Salle, 42, 08022 Barcelona

 

Responsable del sistema de gestió: Antonio Pérez Jiménez

e-mail: antonip@salleurl.edu

Telèfon: 932 902 400 (ext. 2274)

C/ Sant Joan de la Salle, 42, 08022 Barcelona

Edifici Sant Miquel Febres planta 2 despatx mf2.15

 

Responsable de la oficina de planificació, qualitat i acreditació acadèmica: Xavier

Senmartí Senmartí

e-mail: xevi@salleurl.edu

Telèfono: 932 902 409

C/ Quatre Camins, 30, 08022 Barcelona