Accés eStudy La Salle

Realitat Augmentada i codis QR


La representació dels projectes arquitectònics evoluciona ràpidament incorporant noves tecnologies de visualització i comunicació. La Realitat Augmentada (RA) combina l’entorn real amb el mon virtual, això obre moltes possibilitats per mostrar models virtuals dels edificis i localitzar informació relacionada amb les ciutats. Els codis QR estan d’actualitat i ens obren el camí per comunicar tota la informació d’un projecte de forma ràpida i rigorosa.

El taller combina les disciplines de la representació arquitectònica (imatge digital i modelat 3D) i les noves tecnologies amb diferents dispositius (mòbils, tabletes i ulleres de RA).

Els alumnes desenvoluparan uns exercicis amb codis QR per presentar un projecte amb continguts multimèdia i també experimenten amb la creació de continguts de Realitat Augmentada per mostrar-los posteriorment amb els dispositius.

 

Teoria

El professor farà una introducció als  conceptes de RA  i codis QR. S’explicaran casos d’aplicació de RA a l’arquitectura i altres temes relacionats com l’urbanisme i la construcció on s’apliquen aquests criteris amb imatges i vídeos didàctics. Els alumnes tindran oportunitat de participar en la presentació en un debat obert amb el professor.

 

Pràctica

El professor farà  grups de treball i desenvoluparan els continguts per un exercici amb codis QR amb la finalitat de veure una aplicació a la presentació de projectes amb noves tecnologies.
A continuació la pràctica amb RA es desenvolupa amb models 3D de projectes que es podran visualitzar amb dispositius mòbils (tabletes i mòbils). La pràctica els permetrà experimentar amb els conceptes de la teoria i comprovar com és possible mostrar models virtuals d’una forma innovadora per entendre la volumetria d’un projecte arquitectònic de forma immediata i interactuar amb la realitat en temps real.

 

Aplicació

Les pràctiques del taller es presentaran al conjunt de la classe per fer un debat i definir les conclusions.
Els resultats es podran veure al moment a través de dispositius mòbils a l’aula fent servir els codis QR  i a un espai exterior de la classe per entendre millor com amb la tecnologia de RA ens permet obtenir informació del nostre entorn urbà i localitzar el model virtual d’un edifici en un espai exterior integrant-se així en el seu futur lloc de construcció.

 

Lloc: La Salle Campus Barcelona

Catàleg amb tots els tallers