Accés eStudy La Salle

Normativa de la Biblioteca


Es requereix silenci a la sala per tal de facilitar l’estudi dels companys.

No es poden entrar a la sala ni begudes ni menjar.

No es permet l’ús de telèfons mòbils a la biblioteca.

No es permet a la sala dibuixar ni realitzar altres treballs com: tallar amb cúter, encolar, etc. Cal utilitzar els espais habilitats per aquestes activitats.

No es permet realitzar treballs en grup.

Les taules són per a quatre persones. No es permet utilitzar els passadissos per seure.

Cal respectar les instal•lacions i els documents. Les taules i els llibres els utilitzen tots els usuaris, no feu anotacions en llibres o revistes.

L’accés està restringit als alumnes, exalumnes de La Salle, professors, investigadors, personal d’administració i serveis de La Salle, de la Universitat Ramon Llull i dels centres membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

En èpoques d’exàmens, els usuaris de La Salle tindran preferència a l’ús de la Biblioteca respecte a altres usuaris.

Queda prohibit reservar taules per un o més usuaris. El personal de la Biblioteca es reserva el dret de retirar el material de les taules.

Els llibres utilitzats han de deixar-se als carros, al taulell o les taules, no tornar-los als prestatges.

El responsable de la pèrdua o deteriorament d’un document, haurà de comprar un exemplar nou del mateix. En el cas que es tracti d’un document exhaurit, haurà de comprar un altre similar en temàtica i preu.

Si el personal de la Biblioteca ho requereix, caldrà mostrar el carnet universitari, que ha de ser personal i intransferible.

Per tal d’accedir al servei de préstec, cal presentar el carnet i estar donat d’alta a la base de dades del vostre centre.

L’incompliment d’aquesta normativa pot suposar l’expulsió de la Biblioteca.

 

Video Biblioteca
Recursos electrònics
Recursos electrònics