Accés eStudy La Salle

Normativa de la Biblioteca


  • Es requereix silenci a la sala per tal de facilitar l’estudi dels companys.


  • No es poden entrar a la sala ni begudes ni menjar.


  • No es permet a la sala dibuixar ni realitzar altres treballs com: tallar amb cúter, encolar, etc. Cal utilitzar els espais habilitats per aquestes activitats.


  • No es permet l’ús de telèfons mòbils a la biblioteca.


  • Les taules són per a quatre persones. No es permet utilitzar els passadissos per seure.
Video Biblioteca
Recursos electrònics
Recursos electrònics