Acces to eStudy La Salle

Anàlisi, valoracions i conclusió del desenvolupament de la modificació del pla general metropolità al 22@


Estudi i anàlisi del nou sector del 22@.