Acces to eStudy La Salle

Martí Audi, Núria


DOCTOR ARQUITECTE - PROFESSORA ASOCIADA

Arquitecte titulada el 1997 i Doctora el  2005  per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Professora de la Línia de Recerca “Projecte i Tecnologia” al Màster i Doctorat “Projecte Integrat d’Arquitectura”, 2008-2012. Professora “Projectes d’arquitectura”, 1998-2003,  “Construcció III”, 2000-2012 , i “Projecte Final de Carrera”, 2003-2012. Coordinadora àrea Construcció 2011-2012, Escola d’Arquitectura La Salle, Universitat Ramon LLull. Professor acreditat per l’AQU, 2009. Arquitecte en activitat privada, 2001 fins a l’actualitat, en edificació i urbanisme.