Acceso eStudy La Salle

Martínez Duran, Anna


DOCTOR ARQUITECTE - PROFESSORA ASOCIADA

Arquitecte titulada el 1989 i Doctora el  2008  per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya. Coordinadora del Màster i Doctorat “Projecte Integrat d’Arquitectura” i Professora de la Línia de Recerca “Projecte i Tecnologia”, 2008-2012. Responsable de curs “Introducció a l’arquitectura”, 1998-2011,  “Composició II”, 2006-2012  i “Composició I”, 2011-12,  a l’Escola d’Arquitectura La Salle, Universitat Ramon LLull. Becària FPI, 1991-1994 i Professor associat i visitant 1996-1998, a l’ETSAB (UPC). Professor acreditat per l’AQU, 2009. Arquitecte en activitat privada, 1989 fins a l’actualitat, en l’àmbit de l’edificació.