Acceso eStudy La Salle

Terradas Muntañola, Robert


Doctor arquitecto

Arquitecte titulat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1968. Doctor per la Universitat Ramon Llull, 2008. Director de l’Escola d’Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, 1996-2012. Director de la línea de recerca “Projecte i Tecnologia” del Màster i Doctorat Projecte Integrat d’Arquitectura, 2008-2012. Professor Projecte Final de Carrera, 2001 – 2012, Escola d’Arquitectura La Salle. Professor de Projectes d’Arquitectura a la ETSAB (UPC), 1971-77. Professor invitat a les Escoles d’Arquitectura de Quebec 1968-70, i Estocolm i Stuttgart, 1994-95. Professor acreditat per l’AQU, 2009. Arquitecte en activitat privada, 1971 fins a l’actualitat, bàsicament en obres d’edificació, per les que ha estat reconegut amb nombroses distincions en l’àmbit nacional i internacional.