Accés eStudy La Salle

Cost i Finançament


Des de La Salle, tots els candidats admesos reben una carta d'admissió en la que s'indiquen les instruccions i passos a seguir per formalitzar la reserva de plaça al Màster.

A continuació, es presenten diferents possibilitats de finançament per als programes, ja sigui directament o a través d'entitats bancàries o d'altres institucions.

Un cop formalitzada la reserva de plaça al programa seleccionat, l'import restant de la matrícula ha de fer-se efectiu dins els terminis que s’ especifiquen per a cada programa.

Finançament a través de crèdits
La Salle té concertats acords amb entitats financeres que atorguen préstecs d'estudis en condicions molt avantatjoses.

Aquests préstecs són una forma ordinària de finançar el programa que es vulgui cursar.

Donat que les condicions són fixades per cada institució bancària, poden ser susceptibles de variació.

Per rebre més informació sobre el finançament, contacti directament amb les entitats bancàries:

“la Caixa”
Contacte:
Oficina 0870 Sagrada Familia, c/ Valencia 398 – 400
Telèfon - 932 075 211 / 932 075 290
Descarrega't la informació sobre el finançament que ofereix La Caixa

SANTANDER CENTRAL HISPANO LA SALLE
Contacte:
Daniel Gómez - danielgomezo@gruposantander.es
Sandra Alarcón - salarcon@gruposantander.es
Telèfon - 934 184 454

Banco Sabadell
La Salle URL i El Banc de Sabadell han arribat a un acord per a oferir condicions exclusives de finançament per alumnes de màster i postgrau.

Finançament del màster
Finançament de la matrícula

Per a més informació contactar amb:
Sra. Gemma Colom
Teléfono - 932 902 404
admissions@salleurl.edu


AGAUR: Programa de Préstecs de Postgrau
L'agència AGAUR és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya vàlida només a Catalunya. Ofereix préstecs a un baix tipus d'interès a estudiants que vulguin realitzar estudis de postgrau. Els sol·licitants han de ser titulats universitaris (llicenciatura) que acreditin haver estat admesos a un programa màster que tingui una duració mínima de 450 hores.

Per a més informació:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR),
Via laietana 28, 2º pis. 08003 Barcelona.
Tel.: 93 552 90 00.
http://agaur.gencat.net


Finançament total o parcial per part de l'empresa
En el cas que una empresa financi total o parcialment la matrícula d'un alumne, aquest haurà d'adjuntar a la seva sol·licitud d'admissió un document amb les següents dades per la facturació:

    * Nom del candidat
    * Programa
    * Nom de l'empresa
    * CIF
    * Direcció completa
    * Persona de contacte a l'empresa
    * Import del finançament (import a facturar a l'empresa)

Per a més informació:
Sra. Gemma Colom
Teléfono - 932 902 404
admissions@salleurl.edu


Programes de Beques La Salle
La Salle disposa de programes de beques i ajudes per als candidats.
Per a poder accedir a les beques és necessari que el candidat hagi superat satisfactòriament el procés d'admissió.