Accés eStudy La Salle

Matrícula


MATRICULACIÓ

Un cop formalitzada la reserva de plaça, se li enviarà per mail al candidat la Fulla de Prematrícula, en la qual s'indiquen les instruccions i l'import pendent d'abonar abans d'iniciar el màster.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s'aboni l'import total del màster abans del seu inici.

Si l'anul·lació de la plaça es realitza quan ja s'hagi iniciat el màster no es retornarà l'import de la matrícula.

En cas de dret a alguna devolució, la reclamació haurà durant els dos mesos posteriors a l'inici del master.

Es prega enviïn a La Salle per fax: (+34) 932 902 443, per mail: admissions@salleurl.edu o lliurin a La Salle (C/ Sant Joan de la Salle, 42 - 08022 Barcelona) còpia del comprovant de pagament.