Accés eStudy La Salle

La Salle a l'EEES


Què és el procés de Bolonya i com afecta els teus estudis
EEES Espai Europeu Educació Superior

La Declaració de Bolonya va conduir a la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, un àmbit al que es van incorporar països i que serviria de marc de referència a les reformes educatives que molts països haurien d'iniciar durant els primers anys del sigle XXI.

 

L'ECTS  (European Credit Transfer System) és el sistema de crèdits per a l'educació superior que s'utilitza en l'EEES, que inclou a tots els països adscrits al procés de Bolonya que actualment compta amb 46 països signants. L'ECTS és una de les pedres angulars del procés de Bolonya. La majoria de països de Bolonya han adoptat l'ECTS per llei pels seus sistemes d'educació superior.

 

Entre d'altres objectius, el procés de Bolonya pretén "establir un sistema de crèdits com un medi adequat per a promoure al màxim la movilitat dels estudiants". L'ECTS contribueix a aconseguir altres objectius de Bolonya:

  • Els crèdits ECTS són un element clau del Marc de Qualificacions de Bolonya, compatible amb el Marc Europeu de qualificacions per l'aprenentatge permanent. Segons el Marc de Qualificacions de Bolonya, el primer i segon cicle tenen el seu propi rang de crèdits. Per tant, els crèdits ECTS s'utilitzen per a formular els marcs nacionals de qualificacions per a l'ensenyament superior, que poden contenir disposicions nacionals més detallades sobre els crèdits.
  • L'ECTS ajuda a les institucions a aplicar l'objectiu de garantia de la qualitat. En alguns països, l'ECTS és un requisit per a l'acreditació de programes o qualificacions d'educació superior.
  • Per altra banda, les institucions d'altres continents utilitzen cada vegada més l'ECTS, pel que exerceix un paper en la creixent dimensió global del procés de Bolonya.