Accés eStudy La Salle

Com us pot ajudar e-Learning Institute


L’Institut pretén assolir unes societats més formades i més ètiques, posant tot el focus en l’aprenentatge i en l’aprofitament efectiu del coneixement que aquestas han assolit.
Com us pot ajudar...

A nivell personal, l’Institut ofereix uns serveis diferents a cada perfil d’usuari o col·laborador.

 

Si ets investigador, l’Institut et facilitarà la realització de la recerca en el camp de l’e-learning, amb el suport d’investigadors d’experiència, i un equip multidisciplinari en totes les àrees que suporten el procés d’aprenentatge: pedagogia, tecnologia i gestió. L’Institut et facilitarà la integració en la comunitat científica internacional, participant en projectes de finançament públic o privat amb altres institucions, facilitant la participació en congressos, les estades en altres universitats o centres de recerca, i la publicació en revistes especialitzades.

 

Si ets professor, l’Institut et donarà suport mostrant-te diferents i efectives maneres de fer que els teus estudiants aprenguin, mostrant quines  tecnologies són les més adequades pels teus alumnes i pel teu model pedagògic, i fins i tot, mostrant-te les possibilitats que la comunicació digital t’ofereix per educar a alumnes geogràficament distants o amb escasses possibilitats econòmiques. Així mateix, podràs col·laborar oferint a l’Institut dades sobre l’aprenentatge dels teus estudiants que permetran millorar la recerca.

 

Si ets estudiant, tu ets la raó de ser de l’Institut. Tots els integrants de l’Institut i tots els projectes tenen com a finalitat que aprenguis de la manera més efectiva i atractiva possible, adequada al teu context i amb els teus medis.

MBAOL. Experiential MBA OnLine
Xarxes Socials e-learning