Accés eStudy La Salle

Laboratori de comunicacions digitals


S’utilitza a l’assignatura “Laboratori de comunicacions digitals”,i per a pràctiques d’altres assignatures i per a projectes de final de carrera. El seu equipament també s’utilitza per a activitats d’investigació i projectes de transferència de tecnologia.

El Laboratori vol donar una visió àmplia i actual dels sistemes de comunicació, aportant els mitjans necessaris per poder aconseguir els objectius en els apartats de docència, investigació i transferència de tecnologia. L’espai disponible d’aquest laboratori és de 40 m2.

   • Modulacions digitals
La tendència en les comunicacions des de ja fa un temps és clarament digital, i per tant és necessari conèixer les tècniques de modulació que s’utilitzen per transmetre aquest tipus d’informació. Contem amb un generador de RF digital, simulador de canal de RF, un analitzador vectorial, un software d’anàlisi de modulacions (VSA  d’Agilent) i d’altres elements auxiliars.

   • Comunicacions mòbils
Els sistemes de comunicacions mòbils han adquirit una gran importància, la telefonia mòbil GSM-3G i el sistema de telèfons sense fils DECT en són dos clars exemples. El coneixement d’aquests sistemes és imprescindible per a un Enginyer de Sistemes de Telecomunicació. En aquest cas es disposa d’un analitzador GSM, PCS, DCS-1800 i un DECT.

   • Antenes
Les antenes s’utilitzen en tots els sistemes de comunicacions via ràdio. Es per això que és molt útil conèixer i saber mesurar els seus paràmetres. El sistema de mesura està format per un analitzador de xarxes, suports de subjecció i diferents antenes.

   • Circuits i sistemes de microones
La majoria dels radioenllaços actuals, ja siguin analògics o digitals, funcionen amb microones. A més, donada la saturació de la part baixa de l’espectre radioelèctric, les freqüències de treball dels nous sistemes de comunicacions són cada vegada més elevades. En aquesta pràctica s’estudiaran els diferents elements que componen un radioenllaç de microones. La instrumentació, en aquest cas, està formada per un analitzador de xarxes (20 GHz), sistema de mesura de soroll, generador de RF fins a 20 GHz, i d’altres elements auxiliars.

   • Optoelectrònica
La transmissió per fibra òptica és segurament la més important en l’actualitat. S’utilitza en les transmissions de veu, en las xarxes d’àrea local, en les xarxes geogràfiques, etc. En aquesta pràctica s’estudien diferents elements usats per transmetre informació per una xarxa de fibra òptica i per verificar el bon funcionament d’aquest tipus de xarxes. L’instrument més utilitzat és un reflectòmetre òptic, juntament amb un analitzador d’espectres òptic. També s’estudien diferents tipus d’emissors i receptors òptics.

   • Simulació i implementació de circuits
Degut a la dificultat del disseny de circuits de radiofreqüència i microones, els simuladors tenen una gran importància a l’hora de fer circuits d’aquest tipus. És molt interessant que l’alumne sàpiga utilitzar-los. El laboratori disposa del simulador de circuits de radiofreqüència i microones ADS (Advanced Design System).

   • Estudi de transceptors de ràdio
Estudi i mesura de les principals característiques dels transmissors i receptors de radiofreqüència, com són la sensibilitat, selectivitat, emissions espúries,... Els transmissors i receptors són testejats seguint els estàndards d’ETSI. A més, s’introdueixen alguns problemes que es trobem en els sistemes de comunicacions RF i les seves possibles solucions. L’equipament consisteix en generadors de RF, un analitzador d’àudio, un analitzador d’espectres de RF, un transceptor i equipament auxiliar.

   • Sistemes de telefonia
Introducció als tipus i serveis de les xarxes de telefonia. Es conta amb 2 PBX que permeten una introducció a les principals característiques dels sistemes de telefonia, analitzant la senyalització i diferents serveis i funcions.

Esdeveniments La Salle
Esdeveniments La Salle
Esdeveniments La Salle
<Ant Seg>
Abril   2017
DL DT DC DJ DV DS DG
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Creació d'Empreses
Sigues emprenedor@|
Biblioteca
Biblioteca
La Salle Sports & Fitness