Accés eStudy La Salle

Història


Un centre universitari pioner a Catalunya. La Salle - Campus Barcelona és una institució catalana d’inspiració cristiana fundada pels Germans de les Escoles Cristianes.
façana col·legi La Salle Bonanova

 

Els primers estudis universitaris a La Salle Bonanova daten de 1903, època en la qual funcionaven les especialitats d’Enginyeria Elèctrica, Mecànica i Química.

 

 

La Salle en aquelles èpoques ja va ésser una Escola pionera al país a l’hora de satisfer les demandes de la indústria catalana.

 

 • Curs 1964-65: es constitueix el primer grup de 25 alumnes que cursa l’especialitat d’Equips Electrònics i que, en qualitat d’alumnes lliures, s’examinen a l’Escola oficial de Madrid. La Salle és aleshores la primera i única escola universitària de Telecomunicacions de Catalunya.
 • 12 de maig de 1970: és reconeguda oficialment pel Ministeri d’Educació i Ciència per atorgar el títol d’Enginyer Tècnic de Telecomunicació i Enginyer Radioelèctric.
 • 1976: s’inscriu a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • 18 de juny de 1979: rep l’autorització ministerial per cursar l’especialitat en Imatge i So.
 • Curs 1984-85: S’inicia el Programa de Màsters La Salle amb el MBA Internacional La Salle. És el resultat de la gran experiència de La Salle dels EUA, derivada de la seva llarga presència en el sector de les escoles de negoci de més prestigi i de l’aportació d’un claustre de professors de contrastada experiència empresarial. La col·laboració estreta amb Escoles de Negoci Americanes ha estat un factor diferenciador dels nostres programes: la internacionalització i la globalització dels continguts, professors i alumnes.
 • 10 de maig de 1991: per la Llei del Parlament de Catalunya (DOGC 22/05/91) es reconeix la primera Universitat privada de tot l’Estat, la Universitat Ramon Llull, de la qual La Salle és membre fundador conjuntament amb l’ Institut Químic de Sarrià, la Fundació Blanquerna, la Facultat de Filosofia de Catalunya i el Cercle d’Economia. Segons aquesta Llei, La Salle integrava dues Escoles a l’esmentada Universitat: l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació La Salle i la nova Escola d’Enginyeria Tècnica Superior d’Enginyeria Electrònica i Informàtica La Salle.
 • Curs 1996-97: La Salle va estar un cop més capdavantera, aquesta vegada amb la creació de la carrera d’Enginyeria en Multimèdia tant Tècnica com Superior. És la primera carrera a nivell universitari a Catalunya, a l'Estat i a Europa.

 • 30 de gener de 1997: la Junta Acadèmica de la Universitat Ramon Llull aprova la creació de l’Escola Tècnica i Superior d’Arquitectura La Salle.

 • Curs 1997-1998: Aquest any, La Salle impulsa el seu Programa de Formació de Postgrau dirigit a professionals en actiu per donar resposta a les necessitats de formació de les empreses catalanes i com a conseqüència del procés d’internacionalització de l’Àrea d’Empresa i Tecnologia de la Informació. Es desenvoluparen nous programes vinculats a les àrees d’especialitat de la Universitat: Management, Enginyeria i Arquitectura.

 • Curs 1999-2000: es posen en marxa els estudis d'Enginyeria Superior en Telecomunicació

 • Curs 2000-2001: es posa la primera pedra de l'edifici emblemàtic destinat a ser el Parc d’Innovació Tecnològica i Empresarial La Salle, actualment La Salle Technova Barcelona.

 • Curs 2001-2002: La Salle incorpora una metodologia pròpia d’e-learning que aposta per la combinació de l’educació presencial i la virtual. Es crea el Programa de Beques La Salle pels Programes de Màsters, presencials i on-line, dirigit a alumnes nacionals i internacionals.

 • Curs 2002-2003: es posen en marxa els estudis internacionals de BBA, impartits en anglès, coherents amb la llarga experiència de dues dècades de MBA Internacional i el recent Executive MBA. Aquesta decisió permetrà, a més, incrementar els intercanvis amb altres Universitats de La Salle i acollir alumnes internacionals.

 • Curs 2003-2004: s’inaugura el UserLab, un laboratori d’usabilitat on es reprodueixen entorns domèstics i de treball que permet a les empreses realitzar estudis sobre el comportament dels usuaris quan estan en contacte amb el producte.

 • Curs 2004-2005: La Salle firma un conveni amb l’Escola de Postgraus del CIDET per obrir la seu de Manresa del Campus Barcelona. En aquesta seu s’imparteix l’Executive MBA La Salle.

 • Curs 2005-2006: s’inaugura la Sala BCN Digital, una casa-laboratori que informa sobre les tecnologies i les seves aplicacions en l’edificació i que també permet a les empreses realitzar determinats estudis sobre la integració de la tecnologia en els edificis.

 • Curs 2006-2007: La Salle inicia l’Executive MBA en el Campus La Salle – Tarragona i en el Campus La Salle – Girona, a través del conveni firmat amb l’Escola EGE.

 • Curs 2007-2008: s’inaugura el MediaLab, un laboratori únic al sud d’Europa que permet capturar moviments humans reals a través de la tecnologia Motion Capture. És un projecte de gran valor per la producció multimèdia de videojocs, efectes especials, aplicacions 3D, pel·lícules d’animació o espots publicitaris.

 • Curs 2008-2009: es crea el Grau en Enginyeria en Organització de les TIC, l’únic programa formatiu que accelera la integració dels estudis de gestió i tecnologia en un mateix grau i que dota als estudiants d’una gran versatilitat quan s’enfronten al món laboral.

 • Curs 2009-2010: es posa en marxa l’MBA Experiencial OnLine, el primer màster de direcció d’empreses que aplica la innovadora metodologia learning by doing, on l’aprenentatge es basa en la resolució de casos reals. El material docent utilitza suports audiovisuals totalment integrats al programa formatiu.

 

Inauguració de “The Dome”

 

El Departament de Tecnologies Media del Campus La Salle obre un nou espai multidisciplinar únic a Espanya que permet desenvolupar projectes multimèdia en unes instal·lacions especialment condicionades per tal que tecnologia i creativitat flueixin amb harmonia.

Història
Imatges La Salle
Col·legi La Salle façana edifici St.Jordi Vestíbul ed.St.Miquel Febres ed. L - façana SE