Accés eStudy La Salle

Àmbits i línies de recerca


L'e-Learning Institute, com el seu propi nom indica, basa la seva activitat en la recerca sobre l’aprenentatge i l’aplicació i utilització de les noves tendències tecnològiques en aquest camp.
àmbits i línies d'investigació

Amb més concreció podem dir que les línies fonamentals de recerca són les següents:

 

-    Noves metodologies pedagògiques més efectives amb l´ús de les TIC.

 

-    Eines d'Internet per la comunicació, la col·laboració i l'aprenentatge.

 

-    Dispositius per la comunicació ubiqua (PC, Mac, mòbil, TV Digital Interactiva, PDA, tinta digital, consoles...).

 

-    Anàlisi  i millora dels processos d’aprenentatge i la seva avaluació.

 

-    Ús de les TIC en la millora de l’educació en societats en vies en desenvolupament.

 

 

L'Institut d'e-learning va néixer en paral·lel a la concepció i producció dels programes acadèmics oferts en línia de La Salle – Universitat Ramon Llull, sent el responsable de definir el mètode pedagògic i la tecnologia en aquests programes online, però també influenciant en la resta de programes del campus. El primer desenvolupament va ser un sistema de gestió d'aprenentatge usat per tota la comunitat de La Salle i també per nou institucions més (dues d'elles universitats). Així, el grup posa molta atenció en la investigació aplicada, i sempre ha aplicat les seves contribucions als programes educatius, avaluant amb dades reals la qualitat dels seus resultats.

MBAOL. Experiential MBA OnLine
Xarxes Socials e-learning