Accés eStudy La Salle

Metodologies Online


Open Campus

A La Salle creiem que l'ensenyament virtual i multimèdia dóna resposta a la creixent demanda de molts professionals en actiu que busquen participar i submergir-se en projectes reals. Per això, els programes que es desenvolupen a l'entorn Open Campus ofereixen una formació virtual que basa el procés d'aprenentatge en la necessitat de realitzar diferents tasques. Es tracta d'un model pedagògic basat en el sistema Learning by doing i, al que des de La Salle, hem anomenat Scenario Centered Curriculum.

 

La plataforma online Open Campus ofereix aquesta formació innovadora en l'àmbit dels negocis i de les TIC. Els programes de l'Open Campus simulen la posada en pràctica d'un treball, en el que s'interpreten diferents rols i es col·labora en un entorn global, amb altres alumnes a distància.

 

Des de l'inici, l'estudiant s'ubica en un escenari juntament amb els seus companys. Per cada rol assignat es desenvolupen, en equip i guiats per experts professionals en actiu, una sèrie de projectes. Pel desenvolupament d'aquests projectes, amb l'ajuda d'un tutor, es disposa de documents de suport, vídeos, bibliografia o enllaços, que es podran consultar en base als objectius d'aprenentatge, a les competències que es desitgin desenvolupar i als coneixements previs.

 

Gravació de classes

El sistema online d'algun dels programes de La Sallees basa en la gravació en vídeo de la classe presencial, accessible a través d'internet. Així, es pot gaudir dels avantatges d'una classe presencial sense haver de desplaçar-se ni ajustar-se a un horari. Durant el curs, l'alumne rep atenció personalitzada d'un tutor onlinei d'un coordinador acadèmic.