Accés eStudy La Salle

Delegació d'Alumnes


Des des sempre s'ha primat la participació dels alumnes en les activitats de La Salle, tant acadèmiques com de lleure, com a element bàsic dins la formació total de la persona.

Des del primer moment, al 1965, les iniciatives promogudes pels alumnes van ser importants i diverses. a partir de la dècada del 90 va néixer la Delegació d'Alumnes per coordinar aquest factor de formació.

 

Actualment, la Delegació està formada pels representants de cada classe, de la qual són els portaveus, així com per alumnes que han decidit participar-hi de manera voluntària.

 

Tots ells representen els alumnes i col·laboren en les activitats acadèmiques, culturals, esportives i de lleure de La Salle i, per extensió, de la Universitat Ramon Llull. Així doncs, la seva tasca engloba tots aquells aspectes de la vida universitària on tenen especial protagonisme els estudiants.

 

Dins la Universitat Ramon Llull, la Delegació d'Alumnes té 3 representants de La Salle. Tots tres s'integren en el Consell d'estudiants de la URL. Tenim, a més, representació a la Junta Acadèmica de la URL, al consell Interuniversitari de Catalunya i a l'Institut Joan Lluís Vives (òrgan que agrupa totes les universitats del Països Catalans). Així doncs, la Delegació d'Alumnes treballa tant a dins com a fora de La Salle.

 

La Delegació d'Alumnes està oberta a la participació i a acollir tota mena d'iniciatives de tots els alumnes de La Salle desitjosos d'integrar-se en aquest projecte i de promoure totes aquelles iniciatives que puguin afavorir la formació de l'arquitecte, l'enginyer i l'empresari, com a professional i com a persona, al costat de la resta de la comunitat universitària.

Vida al Campus