Accés eStudy La Salle

Direcció de l'e-Learning Institute


Dr. Lluís Vicent Safont
Dr. Lluís Vicent - Director de l'e-Learning Institute

El Dr. Lluís Vicent ha exercit de professor d'Enginyeria de Telecomunicació, Informàtica i Multimèdia en La Salle - Universitat Ramon Llull. Ha treballat en els diferents vessants de la professió universitària: docència, investigació, transferència de tecnologia i gestió (des de 2003, quan es fa càrrec dels Estudis Semipresencials de l'Escola d'Enginyeria).

 

Com a docent imparteix classe presencial des de 1996, i exerceix de coordinador d'assignatures amb un gran volum d'estudiants (fins a 800 per curs). Així mateix, des de l'any 2002 és professor en línia de dues assignatures. És autor de diversos llibres i editor d’una col·lecció de materials per enginyeria amb llicència creative commons de més de 20 volums.

 

Ha realitzat treballs d'investigació i de gestió de la investigació en diversos àmbits, essent l'investigador principal de diversos projectes de convocatòria pública i privada, i havent publicat resultats en nombroses revistes i congressos internacionals.

 

Treballa en la transferència de tecnologia des de 1998, primer en el Processat Digital de la Imatge, i després en l'e-learning.

 

Des de 2003 és el responsable dels Estudis Semipresencials de 2n Cicle d'Enginyeria de Telecomunicació i Informàtica. Aquesta responsabilitat comprèn des del disseny estratègic, la planificació de la metodologia, passant per la coordinació de l'equip docent, tècnic i d'administració, fins a la tutoria amb l'alumnat. L’any 2008 assumeix també la direcció dels programes en línea de l’àrea de Negocis de La Salle Campus Barcelona.

MBAOL. Experiential MBA OnLine
Xarxes Socials e-learning