Accés eStudy La Salle

Metodologia

Per afavorir l’accés als alumnes, La Salle disposa de diferents metodologies segons la titulació escollida.