Accés eStudy La Salle

Sant Josep

És l’edifici on es cursa la carrera d’arquitectura. Sovint es decora amb exposicions d’arquitectura fetes pels estudiants de l’escola que fan l’edifici molt interessant i acollidor. Donarà l’oportunitat als seus assistents de visitar excel·lents exposicions d’arquitectura.