Accés eStudy La Salle

Esdeveniments i projectes

Durant l'any acadèmic es realitzen diferents projectes que busquen fomentar l'emprenedoria i sensibilitzar tota la comunitat dels valors de ser emprenedor i innovador.