Accés eStudy La Salle

EDUCACIÓ

L'àmbit de treball s'estén al Màster en Projecte Integrat d'arquitectura, base de les activitats de formació del programa de Doctorat, sobre el que graviten diverses tesis actualment en elaboració.