Accés eStudy La Salle

PUBLICACIONS I ACTIVITATS

Els resultats de la recerca del grup IAM han estat divulgats mitjançant articles en revistes especialitzades, congressos, edició de llibres, exposicions, dirigides tant a l’àmbit acadèmic com al professional.